DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.014

Педагогічна характеристика систем оцінки техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів

Михайло Олійник, Едуард Дорошенко

Анотація


Мета: на підставі аналізу спеціальної літератури і власних експериментальних досліджень визначити характеристики систем оцінювання техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів.

Матеріал і методи: дослідження проведено на матеріалі збірної команди Запорізького державного медичного університету з волейболу. Використано аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури; реєстрацію, аналіз та інтерпретацію показників техніко-тактичних дій кваліфікованих волейболістів у тренувальному та змагальному процесах; педагогічні спостереження; алгоритми розрахунку кількісно-якісних показників техніко-тактичної майстерності у волейболі; методи математичної статистики.

Результати: отримано дані стосовно наявності сильного статистичного взаємозв’язку між системами оцінки техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів з урахуванням специфіки ігрового амплуа.

Висновки: показано специфіку застосування різних систем оцінювання техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів з урахуванням чинників ігрового амплуа, наголошено на методичних особливостях спеціального аналізу та інтерпретації показників техніко-тактичних дій у змагальному процесі. 


Ключові слова


волейбол; кваліфікація; амплуа; оцінка; майстерність; техніка; тактика; тренування; змагання

Повний текст:

PDF

Посилання


Гамалій, В.В., Шльонська, О.Л. (2014), "Моделювання нападаючих дій волейболістів високої кваліфікації", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(44), С. 24-29, doi: 10.15391/snsv.2014-6.005.

Гамалій, В.В., Шльонська, О.Л. (2014), "Оцінка та інтерпретація результатів змагальної діяльності волейболістів високої кваліфікації", Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка: серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Т. 118, № 4, С. 35-39.

Дорошенко, Е.Ю., Сердюк, Д.Г., Мітова, О.О. (2016), Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих гандболістів: проблеми, пошуки, шляхи вирішення, ООО ЛІПС, Запоріжжя.

Костюкевич, В.М. (2016), "Концепція моделювання тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту", Здоровье, спорт, реабилитация, № 4, С. 32-38.

Мельник, А.Ю. (2011), "Вивчення впливу психоемоційного стану волейболістів на техніко-тактичні показники у змагальній діяльності", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 103-105.

Дорошенко, Е.Ю. (2012), Спосіб оцінювання техніко-тактичної майстерності у волейболі, Патент 71961 Україна, (51) МПК (2012.01) A63 B 71/00, опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.

Слупский, Л.Н. (1974), Исследование специализации функций в специфических условиях игровой деятельности (на материале волейбола): автореф. дисс. канд. пед. наук, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, Ленинград, 23 с.

Щепотіна, Н.Ю. (2015), "Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 2, С. 80-85.

Dávila-Romero, C., Hernández-Mocholí, М.А. & García-Hermoso, А. (2015), "Technical player profiles related to the physical fitness of young female volleyball players predict team performance", Journal of sports medicine and physical fitness, No. 55 (3), pp. 137-143.

Meletakos, P., Bayios, І., Hatziharistos, D. & Psychountaki, М. (2013), "Effects of athletic and coaching experience on coaching efficacy in team sports", Gazzetta Medica Italiana, № 172 (6), pp. 457-464.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Михайло Олійник, Едуард Дорошенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge