DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.008

Використання рухливих і навчальних ігор у спортивній підготовці юних футболістів

Володимир Наумчук

Анотація


Мета: визначити зміст і послідовність використання рухливих та навчальних ігор у процесі спортивної підготовки юних футболістів.

Матеріал і методи: аналіз, синтез та узагальнення наукової інформації з проблеми дослідження, навчально-методичної літератури й Інтернет джерел, педагогічні спостереження.

Результати: установлено, що ефективність використання рухливих та навчальних ігор має забезпечуватися не тільки шляхом їх доцільного підбору відповідно до педагогічних умов та належним організаційно-методичним вирішенням, а й через визначення оптимальної послідовності їх реалізації у навчально-тренувальному процесі, адаптацію їх змісту і структури до контингенту учнів та конкретної педагогічної ситуації. Розглянуто узагальнену послідовність застосування вказаних ігор у процесі спортивної підготовки юних футболістів, на конкретному прикладі розкрито їх орієнтовний зміст.

Висновки: зміст та послідовність використання рухливих і навчальних ігор визначаються методичними положеннями, що передбачають першочергове розв’язання завдань окремої сторони підготовки юних футболістів з наступним вирішенням питань взаємозв’язку у її межах. Після цього реалізуються ті завдання певної сторони спортивної підготовки, які можна розв’язати засобами іншої. У подальшому взаємозв’язок та інтеграція двох і більше сторін багаторічної підготовки здійснюється у контрольних іграх та офіційних змаганнях.


Ключові слова


рухливі та навчальні ігри; спортивна підготовка; юні футболісти; використання

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохин, П.К. (2008), Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем: монография, Директ-Медиа, Москва.

Коротков, Ф.М. (2005), "Определение сенситивных периодов развития скоростно-силовых качеств юных футболистов", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 8, С. 108-111.

Костюкевич, В.М. (2014), Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту): навч. посіб., Планер, Вінниця.

Лесгафт, П.Ф. (1953), "Основы естественной гимнастики. Отношение анатомии к физическому воспитанию. Приготовление учителей гимнастики. Статьи и выступления 1874–1890", Собрание педагогических починений, Т. 4, Физкультура и спорт, Москва.

Максименко, І.Г. (2010), Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх: автореф. дисс. доктора наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.01, Київ, 46 с.

Наумчук, В.І. (2017), Теоретико-методичні основи навчання спортивним іграм: навч.-метод. посіб., Астон, Тернопіль.

Николаенко, В.В. (2015), "Формирование спортивного мастерства юных футболистов", Наука и спорт: современные тенденции, № 1 (6), С. 61-66.

Железняк, Ю.Д., Кашкаров, В.А., Кравцевич, И.П. и др. (2005), Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: учебное пособие, Академия, Москва.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.

Пономаренко, П.А. (1994), Учись видеть поле, РИП «Лебедь», Донецк.

Степаненко, В.М. (2013), "Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і загальних навантажень футболістів дитячого та юнацького віку", Нова педагогічна думка, № 4, С. 204-206.

Шамардин, В.Н. (2012), "Обоснование теоретико-методических основ стратегии подготовки футбольных команд высшей квалификации", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2, С. 74-78.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Володимир Наумчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.