DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.2.72298

Professor Vincent Tsesarevych Tomashevch – the founder of general surgery department (to his 140-th birthday)

M. V Trofimov, S. I. Barannyk, S. O. Muntian, V. P. Kryshen

Abstract


Professor Vincent Tsesarevych Tomashevch
– the founder of general surgery department
(to his 140-th birthday)

Full Text:

PDF

References


Dzyak GV. [Dnipropetrovsk State Medical Aca-demy. History. Modernity. Personalities]. Kharkiv. Cros-sroud. 2011;364. Ukrainian.

Dzyak GV. [Dnipropetrovsk State Medical Aca-demy is 85 years]. Dnipropetrovs’k. RVA “Dnipro-VAL”. 2001;816. Ukrainian.

Lyul’ko OV. [Professors: bibliographic guide of professors DSMA]. Dnipropetrovs’k. Porohy. 2002;318. Ukrainian.

Shachbazyan ES, Dyakonov PI [E.S. Shachba-zyan]. Moskva. GIMed literatury. 1951;178. Russian.

[Archiwum Akademii Medycznej w Łodzi, akta personalne. prof. W. Tomaszewicza]. N 717. Polish.

Łódź w Ilustracji ilustrowany dodatek niedzielny do „Kuriera Łódzkiego” (w gronie uczestników międ-zynarodowego zjazdu komunikacji miejskiej, zwied-zających szpital Kasy Chorych w Łodzi im. I. Mości-ckiego)]. 1930;29:1. Polish.

[Museum Pabianice, sygn. 314/28] (karykatura dr W. Tomaszewicza wykonana 14 I 1940 r. przez współ-więźnia obozu przejściowego na Radogoszczu (w fabryce S. Abbego). Czesława Molendę. Polish.

“Dziennik Łódzki” [(comprehensive CV + port¬rait drawing)]. 1946;70:3. Polish.

“Dziennik Łódzki”. 1946;86:6. Polish.

[Kleszczelski Arno, Professor Vincent Toma-szewicz silhouette scholar and social activist]. "Polski Przegląd Chirurgiczny". 1959;12:1281-82. Polish.

Rapalski Stanisław, Byłem w piekle. [Memories of Radogoszca]. Łódź (wyd. 1). 1960:27-30; Łódź (wyd. 2). 1963:27-30, 130, Łódź (wyd. 3). 1969: 34-37. Polish.

Tomaszewicz Wincenty. [From the memoirs of doctor]. Warszawa; 1965. Polish.

[“Voice of Workers'” posthumous biography and obituary]. 1965;132:2. Polish.

“Dziennik Łódzki”, wyd. A, 1965;134:2. Polish.

“Dziennik Łódzki”, [wyd. A posthumous bio-graphy and obituaries (funeral of Prof. Dr. W. Tomasze-wicz)]. 1965;135:2. Polish.

Czerucki Władysław, Prof. dr Wincenty Toma-szewicz. “Polski Przegląd Chirurgiczny". 1966;5:161-63. Polish.

Fijałek Jan, Indulski Janusz, [To the question of the origins of the university medical in Lodz]. "Zdrowie Publiczne". 1969;6:520-21. Polish.

"Annales Academiae Medicine Lodzensis", Tom XIII, Suplement 6: Dwadzieścia pięć. XXV lat Akademii Medycznej w Łodzi. Łódź. 1970;209, 215, 220, 415, 419, 453, 459. Polish.

Kasznicki Jerzy, Prof. Wincenty Tomaszewicz (1876-1965). "Archiwum Historii Medycyny", Warszawa, 1974;XXXVII(3). Polish.

"Annales Academiae Medicine Lodzensis" Szpi¬tal Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Akademii Medy-cznej w Łodzi, 1930-1980. Łódź. 1980;21(20):17-19. Polish.


GOST Style Citations