ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ НА ВИЩУ ОСВІТУ США

Олена Віталіївна Єгорова

Анотація


Анотація. В статті розглянуті особливості висвітлення в науковій літературі проблеми впливу Болонського процесу на вищу освіту США.

Ключові слова: Болонський процес, вища освіта США, тюнінг, результати навчання, додаток до диплома.

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности освещения в научной литературе  проблемы влияния Болонского процесса на высшее образование в США.

Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование США, тюнинг, результаты обучения, дополнение к диплому.

 

Summary. Peculiarities of scientific highlighting the issue of the Bologna Process impact on the USA higher education are considered in the article.

Key words: the Bologna process, the USA higher education, tuning, learning outcomes, diploma supplement.


Повний текст:

PDF