Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Обсяг статей – до 1 д.а. (24 сторінки друкованого тексту), анотацій та рецензій  - до 0,2 д.а. На першому акруші в лівому кутку ініціалі та прізвище автора (И.И. Иванов). В правому кутку індекс УДК. Наступні рядки: назва (ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ), анотації та ключові слова трьома мовами. Якщо назва російською мовою, то в анотації українською надати точну назву українською мовою.

     

  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Форматування публікації не обов'язкове. Верстка здійснюється в редакторі Page Maker.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.