Козацька зброя і військова тактика та її зв'язок з військовою справою попередників

Анатолій Володимирович Поух

Анотація


В статті розглядається питання розвитку озброєння та тактики козаків в плані наступництва з можливими попередниками.

Ключові слова: козак, шабля, спис, булава, військовий табір, січ, вогнепальна зброя, «чайка».

В статье рассматривается вопрос развития вооружения и тактики казаков в плане преемственности с возможными предшественниками.

Ключевые слова: казак, сабля, копье, булава, военный лагерь, сечь, огнестрельное оружие, «чайка».

The article seals with the problem of armament and tactics of Cossacks in the field of heritage with possible ancestors.

Key words: Cossack, sword, pike, bulava, war camp, Sich, fire arms, “chaika”.


Повний текст:

PDF