Становлення лобізму в Україні: проблеми законодавчого регулювання

Володимир Вікторович Головко

Анотація


У статті досліджується проблема законодавчого регулювання лобістської діяльності в новітній історії України. Розглянуті основні законопроекти та перешкоди на цьому шляху.

Ключові слова: лобізм, парламентаризм, великий капітал

 

В статье исследуются проблемы законодательного урегулирования лоббистской деятельности на протяжении новейшей истории Украины. Рассмотрены основные законопроекты и препятствия на пути их принятия.

Ключевые слова: лоббизм, парламентаризм, крупный капитал

The article is devoted to problem of lobbyism` legislation regulation in Modern Ukraine. There is analysis of main laws in draft and obstacles on the way of their approval.

Key words: lobbyism, parliamentarianism, big capital


Повний текст:

PDF