Редакційний штат

Редактор

  1. Євдоченко Олександрівна Олена, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна