Редакційний штат

Редактори

Євдоченко Олександрівна Олена, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

Марія Сандул, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine