Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання

Володимир Панченко, Наталія Резнікова

Анотація


У статті узагальнено основні змістовні засади політики протекціонізму. Обґрунтовано, що завуальований або напіввідкритий характер протекціонізму зразка ХХІ століття не підпадає під зафіксовані в документах СОТ класичні прояви протекціонізму, а тому подальша гібридизація його форм актуалізує необхідність їхньої класифікації з метою привертання уваги наукової спільноти до нових викликів глобальному регулюванню системи міжнародних економічних відносин. Встановлено, що протекціонізм у процесі глобалізації економіки перетворився з торгової політики, базованої на впровадженні тарифних обмежень, а пізніше і нетарифних інструментів захисту, у складний комплексний державний механізм підвищення конкурентоспроможності національної економіки у процесі глобалізації, що ми називаємо неопротекціонізмом. Наведено класифікацію неопротекціонізму та виокремлено форми прояву кожного із його видів. З’ясовано країнові особливості політики неопротекціонізму. Встановлено, що гнучкість інструментарію реалізації політики неопротекціонізму, відсутність єдиного підходу до інтерпретації способів досягнення анонсованих державою завдань, відмінності у пріоритетах і єдність цілей усіх інструментів, що полягають у стимулюванні відновлення економічного зростання, можуть розглядатись як детермінуючі ознаки нового регулювання. Виявлено, що втручання держави стає іманентною характеристикою ліберальної політики. Простежено, що неопротекціонізм з його гнучким інструментарієм стає політикою зниження асиметричності розподілу вигід від глобалізації і реакцією на глобальні дисбаланси, що вкотре підкреслює тезу про те, що участь держави в регулюванні економічних процесів є об’єктивною реальністю, і ми стаємо свідками трансформації раніше оголошеного напряму в бік дерегуляції в ререгуляцію.

Ключові слова


Протекціонізм, неопротекціонізм, економічна політика, лібералізм, регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Довгаль О. А. Сучасний неопротекціонізм: основні риси і протиріччя / О. А. Довгаль // Економіка: проблеми теорії та практики. – Зб. наук. пр. – Вип. 195. – Т. ІІ. —Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 400—406.

Довгаль О. А. Діалектика протекціонізму і лібералізму у зовнішньоекономічній політиці / О. А. Довгаль // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2004. – № 4 (32). – С. 31—35.

Довгаль О. А. Внутрішня суперечність сучасних тенденцій протекціонізму і лібералізму / О. А. Довгаль // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Економічна серія. – Харків, 2004. – № 634. – С. 22—26.

Alan O Sykes, “Regulatory Protectionism and the Law of International Trade,” University of Chicago Law Review 66 (1) (Winter 1999): 1—46.

C. Henn, and B. McDonald, “Crisis Protectionism: The Observed Trade Impact,” IMF Economic Review 62 (1) (2014): 77—118.

Eric Helleiner, “Economic Nationalism as a Challenge to Neoliberalism? Lessons from the 19th Century,” International Studies Quarterly 46 (3) (September 2002): 307—29.

Georgios Georgiadis and Johannes Grдb, Growth, Real Exchange Rates and Trade Protectionism since the Financial Crisis (Working Paper SerieS No. 1618 / November 2013, European Central Bank, 2013)

Hiau Looi Kee, Ileana Neagu Constantinescu, and Alessandro Nicita, “Is Protectionism on the Rise? Assessing National Trade Policies during the Crisis of 2008,” The Review of Economics and Statistics 95 (1) (2013): 342—346.

J.N. Bhagwati, “Lobbying and welfare,” Journal of Public Economics 14 (December 1980): 355—363.

K. William Watson and Sallie James, “Regulatory Protectionism A Hidden Threat to Free Trade,” Policy Analysis 723 (2013): 2—27.

Keith Rankin, Mercantilist Reasoning in Economic Policy Making (Paper for the 2011 Conference of the New Zealand Association of Economists Wellington 29 June to 1 July 2011, URL: http://nzae.org.nz/wp-content/ uploads/2011/Session5/57_Rankin.pdf) 29 Eric Helleiner, “Economic Nationalism as a Challenge to Neoliberalism? Lessons from the 19th Century,” International Studies Quarterly 46 (3) (September 2002): 307–29. ISSN 1811-9824.

Leonard Gomes, Foreign trade and the national economy: mercantilist and classical perspectives. (Basingstoke: Macmillan, 1987) [ISBN 0312007655].

Razeen Sally, Classical liberalism and international economic order: studies in theory and intellectual history. (London: Routledge, 1998) [ISBN 0415164931].

Serap Durusoy, Edgardo Sica, and Zeynep Beyhan, “Economic Crisis and Protectionism Policies: The Case of the EU Countries,” International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 6 (1) (June 2015): 57—68.

Simon J. Evenett (2010/b), “The Global Overview: Has Stabilisation Affected The Landscape of Crisis-Era Protectionism,” in Simon Evenett, ed., Will Stabilisation Limit Protectionism? The 4th GTA Report – A Focus on the Gulf Region (Centre for Economic Policy Research, 2010), pp. 17—30.

Simon J. Evenett and John Whalley, “Resist green protectionism – or pay the price,” In Richard Baldwin and Simon Evenett, eds.,The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20 (Centre for Economic Policy Research, 2009), pp. 93—98.

Simon Lester, “The Problem of Subsidies as a Means of Protectionism: Lessons from the WTO EC-Aircraft Case,” Melbourne journal of International Law 12 (2) (2011): 1—28.

The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20, Richard Baldwin and Simon Evenett (eds). Retrieved from http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/ files/shared/ iheid/31/Murky_Protectionism.pdf

Uri Dadush, Resurgent Protectionism: Risks and Possible Remedies. (Carnegie, Policy Outlook, 2009). Retrieved from http://carnegieendowment.org/2009/03/10/resurgent-protectionism-risks-andpossibleremedies.Accessed Date March 20, 2014.

W.E. Takacs, “Pressures for protectionism: An empirical analysis,” Economic Inquiry 19 (4) (October 1981): 687—693.

William K. Tabb, Reconstructing Political Economy (Taylor & Francis eLibrary, 2002, URL: http://sttpml.org/wp-content/uploads/2015/03/ POLITICAL-ECONOMY-Reconstructing-political-economy-the-great-divide-ineconomic-thought.pdf )
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.