Екологічні наслідки антропогенного забруднення аквальних ландшафтів

А. М. Крайнюкова, В. Д. Тімченко

Анотація


Мета. Екотоксикологічні дослідження наслідків антропогенного забруднення аквальних ландшафтів зворотними водами підприємств різних галузей економіки, розташованих на території Дніпропетровської області. Методи. Біотестування на водоростях, ракоподібних і рибах.  Результати. Показано, що зворотні води 11 підприємств із 14 чинили токсичну дію на використані тест-організми. Найбільш токсичними виявились зворотні води ПрАТ «ЕВРАЗ – Дніпровський металургійний завод». Висновки. Внаслідок скиду у поверхневі водні об’єкти токсичних зворотних вод порушується структура та характер функціонування водної екосистеми, зменшується її біопродуктивність та самоочисні спроможності.


Ключові слова


зворотні води; метод біотестування; токсичні властивості; екологічні наслідки; водна екосистема; порушення структури; біопродуктивність; самоочисна спроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Глазовская М.А. Теория геохимии ландшафтов в приложении к изучению техногенных потоков рассеяния и анализ способности природных систем к самоочищению. Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем. М.,1981 C.7-41.

Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект. Черновці: ТОВ «Наші книги»,2009. 312с.

Шищенко П.Г. Принципи и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании: Фотосо-циоцентр, 1999. 284 с.

Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір. Монографія. Київ. Т.1.2005.

Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. Монографія. Вінниця: Арбат, 1988. 292с.

Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

Екологічний паспорт Дніпропетровської області. Дніпропетровськ: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, 2014. С. 19-43

Екологічний паспорт Дніпропетровської області. Дніпропетровськ: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, 2015. С. 19-44

Біотестування у природоохоронній практиці. Збірник методик/ Під. ред. Крайнюкової А. Київ, 1997. 347 с.

Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам. Затв. наказом Мінекобезпеки України від 31.01.2000 № 27.

Патент України на корисну модель від 11.11.2013 №85333 Спосіб визначення ступеня ураженості водної екосистеми О.М.Крайнюков Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.11.13.

Крайнюков О. М.,Тімченко В. Д. Вплив хімічних речовин токсичної дії на представників біотичної складової екосистеми. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць/ УКРНДІЕП. Харків:ВД «Райдер», 2016.Вип.XXXVIII. С.111-120.
Copyright (c) 2019 А. М. Крайнюкова, В. Д. Тімченко