Протиерозійна оптимізація землекористування сільськогосподарських підприємств: локальний рівень

Автор(и)

  • В. П. Коляда ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна;, Ukraine
  • М. В. Шевченко Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна, Ukraine
  • О. В. Круглов ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна;, Ukraine
  • А. О. Ачасова ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна;, Ukraine
  • П. Г. Назорок ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна;, Ukraine
  • О. О. Гребенчук Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна, Ukraine

Ключові слова:

впорядкування угідь, водна ерозія, ґрунтозахисна оптимізація, математичне моделювання

Анотація

Мета. Розкрити переваги та вади сучасного стану протиерозійного проектування на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства. Методи. Картографічні, розрахунковий, геоінформаційний аналіз, статистично-математичні. Результати. На прикладі конкретного господарства показано недоліки існуючої структури посівних площ у протиерозійному аспекті. Проведено її оптимізацію з урахуванням спеціалізації господарства. Проаналізовано змив ґрунту за різних сценаріїв землекористування. Висновки. Структура посівних площ, відповідаючи формальним вимогам нормативних актів, не забезпечує адекватний захист від водної ерозії. Вона потребує додаткової експертизи з використанням математичних моделей ерозії.

Біографії авторів

В. П. Коляда, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна;

канд. с-г. наук

М. В. Шевченко, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна

д-р с.-г. наук

О. В. Круглов, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна;

канд. геол. наук

А. О. Ачасова, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна;

канд. біол. наук

Посилання

Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів. К.: Урожай, 2005. 300 с.

Куценко М.В. Комплексна просторова оптимізація структури сільськогосподарських угідь: регіона-льний рівень. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2014 (10), 99-105.

Куценко М.В., Круглов О.В. Грунтозахисна оптимізація структури сільськогосподарських угідь. Вісн. аграрної науки,. 2014(1), 51-54.

Тімченко Д.О., Куценко М.В., Круглов О.В., Назарок П.Г. Оцінювання ерозійної небезпеки грунтів під час проведення землевпорядних робіт. Агроекологічний журнал. 2015(1). 59-62.

Светличный А.А., Черный С.Г., Швебс Г.И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. Сумы: Университетская книга, 2004. 410 с.

Куценко М.В., Тімченко Д.О. Теоретичні основи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні: Монографія. Харків: КП “Міська друкарня”, 2016. 240 с.

“Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах” Постанова кабінету міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 164 //Офіційний вісник України. 2010 (№ 13). 33 – 34.

“Про затвердження Методичних рекомендації щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпе-чують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь”. Наказ № 396 від 02.10.2013. Землевпорядний вісник, 2013 (10). 52 – 63.

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” Закон України № 191-VIII /Голос України від 04.04.2015. № 61.

Якість грунту. Визначення потенційної загрози ерозії під впливом дощів : ДСТУ 7904:2015. – [Чинний від 2016-07-01]. – К.: ДП УкрНДНЦ, 2016. 12 с. – (Національний стандарт України).

Ачасов А., Ачасова А. До питання формування аграрних геоінформаційних систем. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2016 (14). 15-19.

Мирцхулава Ц.Е. Инженерные методы расчета и прогноза водной эрозии. М.: Колос, 1970. 240 с.

Балакай Н.И. Оценка интенсивности проявления эрозии и почвозащитное действие сельскохозяйст-венных культур. Науч. журн. КубГАУ, 2011 (65 (01). 1-11.

Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г. Почвозащитное земледелие. К.: Урожай, 1983. 240 с.

Куценко М.В. Просторова оптимізація структури сільськогосподарських угідь. Вісник аграрної науки, 2015 (5). 11 –

Круглов О.В. Математика проти ерозії. Український Фармер, 2017 (2). 74 - 76.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля