Формування та розиток пізнавальних інтересів студентів на заняттях з геодезії

С. В. Захаров

Анотація


Розглядаються результати теоретико-експериментального дослідження, в ході якого була розроблена методика формування та розвитку пізнавальних інтересів студентів у процесі навчальної роботи. В статті викладена система методичних умов організації навчальної роботи, з’ясовані критерії рівнів сформованості інтересів до пізнання навколишнього середовища під час проведення навчальних занять. Експериментально підтверджено, що вирішення питання формування і розвитку пізнавальних інтересів студентів сприяє активізації їхньої пізнавальної діяльності та формуванню рис творчої особистості.


Ключові слова


формування; розвиток; педагогічний процес; пізнавальний інтерес; екологічне виховання; творча особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальные вопросы формирования интереса к обучению: Межвузовский сборник научных трудов / под ред. Г. И. Щукиной. – М.: Просвещение, 1994. – 169 с.

Богданова В. П. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию. / В. П. Богданова. – М.: Просвещение, 2005. – 144 с.

Захаров С. В. Науково-дослідницька діяльність студентів як засіб формування їх пізнавальних інтересів. / С. В. Захаров.// Безперервна географічна освіта: інноваційні методи і технології: Матеріали IV міжнародн. наук.-метод. семінару (Харків, 1998). – Харків. – 1998. – С.42-43.

Захаров С. В. Значення карт як засобу розвитку пізнавальних інтересів з метою виховання творчої особистості. / С. В. Захаров. // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – Вінниця: Антекс, 2001. – Вип. 2.– С. 48-51.

Педагогіка / за ред. О. М. Алексюка/ - К.: Вища школа, 1995.

Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. / Н. Ф. Талызина. – М.: из-во МГУ, 1993. – 96 с.

Щукина Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике./ Г. И. Щукина. – М.: Просвещение, 1981. – 352 с.
Copyright (c) 2019 С. В. Захаров