Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення

М. В. Сарапіна, Є. О. Варивода

Анотація


Мета. Якісний аналіз особливостей функціонування природних наземних екосистем в умовах радіоактивного забруднення на прикладі екосистем Полісся, що найбільше постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Методи. Теоретичний аналіз та синтез. Результати. Визначені та систематизовані фактори, що визначають швидкість відновлення екосистем в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з радіоактивним забрудненням. В основу класифікації екосистем покладено уявлення про відповідність структури і видового складу автотрофного блоку екосистеми (фітоценозу) умовам місцезростання (екотопу). Визначено, що зміни екосистем Полісся в зоні впливу Чорнобильської катастрофи зумовлюються не лише дією радіації, але й широким колом вторинних процесів, безпосередньо не пов’язаних з радіоактивним забрудненням довкілля. Аналіз накопиченої за минулий 30-річний період інформації, що характеризує широкий спектр наслідків радіоактивного забруднення природних екосистем, визначає, що ступінь їхньої вразливості та відновлюваності залежить як від індивідуальних характеристик компонентів екосистем, так і від характеру аварійної та пост-аварійної антропогенної діяльності. Висновки. Аналізуючи відновлення природних екосистем, можемо спостерігати ефект синергізму обумовлений з одного боку властивостями природних екосистем та їх компонентів протидіяти впливу радіаційних факторів і зберігати свою структуру та функціональні особливості, а з іншого зменшенням антропогенного навантаження.

Ключові слова


радіоактивне забруднення; екосистема; фактори відновлення

Повний текст:

PDF

Посилання


International Atomic Energy Agency (IAEA). Fundamental Safety Principles: safety fundamentals. IAEA safety standards series № SF. – 1, ISSN 1020-525X, ISBN 92-0=110706-4. Vienna: IAEA, 2006.

International Commission on Radiological Protection (ICRP). The Recommendations of the International Comission on Radiological Protection. Publication 103. Ann. ICRP, 2007. Vol. 37. № 2-4. 321 p.

FREDERICA Radiation Effects Database http://www. Frederica-org

Hingston J.L., Copplestone P., Beresford N.A., Howard B.J. A Review of Approaches to Protection of the Environment from Chemicals and Ionising Radiation: Requirements and Recommendations for a Common Framework. Report for the PROTECT Project. EC Contract №036425 (FIGR). Centre for Ecology and Hydrology – Lancaster. Lancaster, 2007.

Smith J.T., Beresford N.A. Chornobyl. Catastrophe and Consequences. Berlin-New York: Springer; Chichester: Praxis Pub., 2005. 310 p.

Оценка экологического риска радиационного воздействия для природных экосистем, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Т.А. Майстренко, Е.С. Белых, А.В. Трапезников, В.Г. Зайнуллин, О.М. Вахрушева // Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 3(15). Сыктывкар, 2013. – С. 42-47.

Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. – К.: КІМ, 2011. – 356 с.

лет чернобыльской аварии: итоги и перспективы преодоления ее последствий. Нац. доклад Республики Беларусь. Минск: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 2016. – 116 с.

лет после чернобыльской катастрофы: последствия в Республике Беларусь и их преодоление. Нац. доклад // Под ред. В.Е. Шевчука, В.Л. Гурачевского. – Минск: Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при СМ Республики Беларусь. 2006. – 112 с.

Мурзин Н.В., Лысцов В.Н. Природные экосистемы. Критерии безопасности и благополучия. – М.: Ихтиосфера, 2014. – 242 с.

Якушенко Д.М. К ласифікація екосистем Житомирського Полісся // Український фітоценологічний збірник. – Київ, 2005. – Сер. С., Вип. 1 (23). – С. 16-35.

Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К. : Ліцей, 1995. – 233 с.

Семенов А.А., Мелкулиян В.Г.. Основи теорії надійності : навч. посіб.– К. : КМУЦА, 1998. 84 с.

Попов А.А., Ковач В.Е., Бляшенко О.В., Сметанин К.В. Методы определения устойчивости геоэкосистем в зонах наблюдения АЭС // Scientific Journal «ScienceRise» № 7/2 (12), 2015. – С. 62-70.
Copyright (c) 2020 М. В. Сарапіна, Є. О. Варивода