ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Вячеслав Геннадійович Суржик, Сергій Геннадійович Артемов, Юрій Володимирович Ніколаєнко

Анотація


У статті розглянуто основні соціально-економічні проблеми фінансування інвестиційних проектів, які виникають в акціонерних товариствах (корпоративних структурах) України в умовах трансформації економіки. Визначено особливості вітчизняних напрямів фінансування інвестиційних проектів з позицій зіставлення з особливостями основних світових аналогів.

 


Ключові слова


фінансування інвестиційних проектів; умови трансформації економіки України; напрями фінансування інвестиційних проектів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: МП “ITEM” ЛТД, “Юнайтед Лондон трейд Лимитед”, 1995. – 448 с.

Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / С.В. Мочерний. – Л.: Світ, 2001. – 416 с.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 47. – Ст. 646.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 21. – Ст. 103.

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності : Закон України від 18.02.1992 № 2132-XII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 21. – Ст. 296.

Суржик В.Г. Фінансове прогнозування доходів і витрат акціонерного підприємства / В. Г. Суржик // Фінанси України. - 1997. - № 12. - С. 70-78.

Суржик В.Г. Акціонування й управління акціонерним капіталом / В.Г. Суржик // Фінанси України. - 1999. - № 1. - С. 82-85.

Суржик В. Г. Моделювання можливих наслідків та результатів діяльності акціонерних товариств / В. Г. Суржик //Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. - Вип.2 – С. 85-88.