ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ“ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ”

Вікторія Геннадіївна Маргасова, Катерина Михайлівна Катрушенко

Анотація


У статті теоретично обґрунтована сутність фінансового контролінгу, наведена історія виникнення контролінгу, а також розглянуто та узагальнено існуючі підходи до визначення поняття фінансового контролінгу.

Ключові слова


концепція; механізм; система; управління; фінансовий контролінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Рудницький В. С. Види сучасного контролінгу/ В. С. Рудницький, Т. В. Рудницький// Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2012. - №722. – С. 221-225.

Ареф’єва О. В. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів/ О. В. Ареф’єва, Л. Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №8(62). – С. 165-171.

Григораш І. О. Контролінг як сучасна система управління підприємством/ І. О. Григораш// Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №11(113). – С. 96-107.

Мелентьева Н. И. Маркетинг-контролинг и маркетинг-аудит/ Н. И. Мелентьева. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 64 с.