ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІЛІАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

Ганна Анатоліївна Малиш

Анотація


У сучасних умовах розвитку банківської системи будь-якої країни важливе місце займає її філіальна мережа, яка виступає ефективним збутовим каналом банківських продуктів та послуг. Сьогоднішня необхідність до скорочення витрат на здійснення банківської діяльності та оптимізація процесів управління банками зумовлюють необхідність перегляду підходів до управління філіальною мережею банків. Зважаючи на відсутність комплексних досліджень щодо питання оптимального підходу до управління філіальною мережею банків, основним завданням даної статті є визначення місця філіальної мережі в структурі банківської системи, а також розробка методики для управління філіальною мережею банку в умовах постійної оцінки та аналізу продуктивності діяльності філіальних одиниць. Серед основних параметрів дослідження сили комерційного банку філіальна мережа займає важливе місце. На сьогодні основними напрямками подальшого розвитку філіальної мережі банків є: підтримка роботи філіальної мережі банку на ефективному рівні, зростання популярності використання цифрових технологій тощо. Для реалізації відповідних заходів щодо забезпечення управління філіальною мережею банку в умовах постійної оцінки та аналізу продуктивності діяльності філіальних одиниць запропоновано наступну методику, яка включає декілька етапів: 1) аналіз клієнтських переваг; 2) визначення потенційного доходу філіальної мережі, яка діє в певному регіоні, а також у межах країни в цілому; 3) оцінка продуктивності роботи окремої одиниці філіальної мережі банку; 4) бенчмаркетинг виробничих потужностей філіальної одиниці банку; 5) визначення новітніх форматів роботи для існуючих та нових філіальних одиниць; 6) визначення стратегії міграції кана-лів філіальної мережі; 7) тестування– дослідження- впровадження. Запропонований підхід до управління філіальною мережею банку можна використовувати для банків різних груп. Чітко визначено пріоритети можливої поведінки банків на ринку за умови мінімізації витрат і підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Ключові слова


філія; філіальна мережа банку; банківський бізнес; ефективність філіальної мережі

Повний текст:

PDF

Посилання


There is life in the branch yet [Електронний ресурс] / KPMG. – Режим доступу: http://www.kpmg.com/SE/sv/tjanster/radgivning/RiskConsulting/Documents/There's%20life%20in%20the%20branch%20yet%20

(version%202).pdf.

Криклій О. А. Фінансовий механізм управління філіями банку: дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: cпец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. А. Криклій; Державний вищий навчальний заклад"Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2004. – 185 с.

Любунь О. С. Банківський нагляд: підручник/ О. С. Любунь, К. Є. Раєвський. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 416 с.

Любунь О. С. Система банківського менеджменту/ О. С. Любунь. К. : Кондор, 2007. – 356 с.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. - Режим доступу: http://www. bank.gov.ua.