Взаємозалежність параметрів рухової активності і показників фізичного стану школярів 7-10 років

Є. Коршунов, Тетяна Іванівна Дорофєєва

Анотація


Взаємозалежність параметрів рухової активності і показників фізичного стану школярів 7–10 років. В даній статті розглядаються питання які пов'язані з руховою активністю, та фізичною підготовленістю дітей молодшого шкільного віку, представлені показники фізичного стану школярів та їх функціональні можливості. Крім цього автором наведено взаємозалежність параметрів рухової активності і показників фізичного стану школярів 1-4 класів, та експериментально перевірено ефективність розробленої методики щодо поліпшення результатів фізичної підготовленості учнів початкових класів.


Ключові слова


рухова активність; фізичні показники; фізичний стан; школярі молодших класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Борейко, М.М. (2002). Оптимізація фізичного виховання дітей 7–8 років засобами легкої атлетики. (Автореферат дисертації кандидата наук з фіз. вих. та спорту). Львів, Україна.

Вільчковський, Е.С. (1998). Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Львів : ВНТЛ.

Волков, Л.В. (19991). Возрастные особенности организации физической подготовки детей и подростков. Учебно-методическое пособие. Переяслав-Хмельницкий.

Ермолаев, Ю.А. (1985). Возрастная физиология: Учебное пособие для педагогических вузов. Москва : «Высшая школа».

Козленко, М.П., Вільчковський, Е.С., & Цвек, С.Ф. (1984). Теорія і методика фізичного виховання у початкових класах. Київ : «Вища школа».

Гужаловского А.А. (Ed.). (1986). Основы теории и методики физической культуры. Москва : Физкультура и спорт.

Лях, В.И. (1989). Координационные способности школьников. Минск : Полымя.

Назаренко, Л.Д., & Фунина, Е.Е. (2004). «Влияние точности движений на эффективность их усвоения школьниками младшего возраста». Физическая культура. № 6. 47–50.

Круцевич, Т.Ю. (Ed.). (2003). Теория и методика физического воспитания. Київ : Олимпийская литература.

Шиян, Б.М. (2003). Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч.1, Тернопіль : навчальна книга – Богдан.
Copyright (c) 2020 Є. Коршунов, Тетяна Іванівна Дорофєєва