Редакційний штат

Редактор

Ірина Петрівна Помещикова, Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine