Аналіз ігрових дій «ліберо» у змагальній діяльності волейболісток

Аліна Юріївна Мельник

Анотація


В роботі проведено аналіз ігрових дій гравців амплуа «ліберо» у змаганнях жіночих команд аматорської ліги м. Харкова. Обчислені відповідні показники ефективності з використанням методики, що заснована на математичній обробці статистичних даних, які одержані в ході педагогічних спостережень за грою «ліберо».

Ключові слова


методика; показник; захисні дії; коефіцієнт; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляева, А. В., Савина, Ю. М. (Eds.). (2009). Волейбол: Учебник для вузов. М. : Физкультура и спорт.

Волков, Є. П., Лісянський, В. К. (2002). Керування тренувальним і змагальним процесом волейболістів високої кваліфікації за допомогою системи педагогічних спостережень: методичний посібник. Харків.

Горчанюк, Ю. А., Таранюк, Ю. О., & Горчанюк, В. А. (2015). Характеристика змагальної діяльності гравця «ліберо» у волейболі. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: сборник статей XІ международной научной конференции. Белгород – Харьков – Красноярск, ХГАФК, Т. 2, 17-20.

Градусов, В. О., Лісянський, В. К., & Мельник, А. Ю. (2011). Дослідження ефективності та якості виконання подач волейболістами високої кваліфікації у змагальній. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 6, 26-30.

Мельник, А. Ю., & Клименок, Ж. В. (2018). Ефективність ігрових дій «ліберо» у змагальній діяльності волейбольних команд. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: збірник статей XІV международной научной конференции. Харків : ХГАФК, Т. 2, 38-41.

Стрельникова, Е. Я., Ляхова, Т. П., & Крамаренко, В. (2015). Эффективность игровых действий в защите мужских и женских команд с участием игрока защитного амплуа «либеро». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: збірник статей XІ международной научной конференции. Харків :162-164.
Copyright (c) 2020 Аліна Юріївна Мельник