Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Журнали видавця

 • Історичний архів. Наукові студії

  Галузь і проблематика: Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
  ISSN 2413-578X (Online), ISSN 2077-5709 (Print).

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15367-4039ПР від 07.07.2009 р.

  Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України №1021 від 7 жовтня 2015 р., Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 лютого 2010 р.)

  Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

  Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
  Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України (м. Київ).

  Головний редактор: Морозова О. С., кандидат історичних наук, доцент.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

  Журнал включено до Index CopernicusUlrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.


 • Наукові праці. Екологія

  Галузь і проблематика: Журнал міститьматеріали з різних напрямів екології. Значну частину робіт присвячено питанням аграрної екології, а саме вивченню впливу різних абіотичних і біотичних чинників на формування продуктивності сільськогосподарських культур. Низка публікацій присвячена проблемі охорони родючості та санітарного стану ґрунтів. Поряд з цим висвітлені окремі питання енергозаощадження, екологічної просвіти, екології людини, а також загальної екології.
  ISSN 2415-8348 (Print)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

  Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

   

  Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

  Головний редактор: Грабак Наум Харитонович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

   

 • Наукові праці. Економіка

  Галузь і проблематика: У журналі представлено результати досліджень сучасних тенденцій та чинників соціально-економічного розвитку України. Статті охоплюють актуальні теоретичні проблеми економічного розвитку, особливості розвитку фінансової системи країни, проблематику економіки промисловості, транспорту та інших галузей народного господарства; важливі аспекти соціальної економіки та економіки праці, регіональної та місцевої економіки, а також питання фінансово-економічного механізму вдосконалення вищої освіти.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

  Видання включене до Переліку наукових фахових видань з економічних наук (Наказ МОН України № 1021 від 7 жовтня 2015 р.)

  Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

  Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

  Голова редколегії: Горлачук В. В., доктор економічних наук.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 • Наукові праці. Історія

  Галузь і проблематика: До збірника включено статті, які висвітлюють актуальні питання історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії і джерелознавства, історичного краєзнавства.

  ISSN 2311-1674 (Print).

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

  Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України № 1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

  Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

  Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

  Голова редколегії: Тригуб П. М., доктор історичних наук.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

  Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Google Scholar.

 • Наукові праці. Політологія

  Галузь і проблематика: В опублікованих матеріалах представлено наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування..

  ISSN 2311-0295 (Print).

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

  Видання включене до Переліку наукових фахових видань з політичних наук (Наказ МОН України № 261 від 6 березня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/4 від 26 травня 2010 р.)

  Мова видання: українська, російська, англійська.

  Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

  Голова редколегії: Іванов М. С., доктор політичних наук, професор.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

  Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.
 • Наукові праці. Серія: Техногенна безпека

  Галузь і проблематика: У журналі публікуються наукові статті, в яких представлено результати досліджень з актуальних питань у галузях радіоекології та дозиметрії, радіобіології, біофізики та радіаційної медицини, техногенно-екологічної безпеки, якості та стандартизації життєдіяльності людини, енергоефективних та екологобезпечних технологій.

  ISSN 2311-1232 (Print).

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

  Видання включене до Переліку наукових фахових видань з технічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.) та біологічних наук (наказ МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.)

   

  Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

  Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

  Голова редколегії: Клименко Л. П., доктор технічних наук (технічні науки); Григор’єва Л. І., доктор біологічних наук (біологічні науки)

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

  Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.
 • Наукові праці. Філологія. Літературознавство

  Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

  ISSN 2310-9815 (Print).

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

  Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук (Наказ МОН України № 528 від 12 травня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/5 від 1 липня 2010 р.)

  Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

  Засновник: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

  Голова редколегії: Пронкевич О. В., доктор філологічних наук, професор.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

  Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.
 • Наукові праці. Філософія

  Галузь і проблематика: Журнал містить статті, у яких висвітлюються проблеми: загальної філософії, соціальної філософії та філософії історії, антропології та культурології, релігієзнавства, етики, естетики, філософії освіти, глобалістики, а також філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень та ін.
  ISSN 2414-0279 (Print)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

  Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

   

  Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

  Головний редактор: Гавеля В. Л., доктор філософських наук, професор.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

   

 • Чорноморський літопис

  Галузь і проблематика: Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
  ISSN 2079-682X

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16236-4708Р від 20.01.2010 р.

  Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Постанова ВАК України №1-05/5 від 31 травня 2011 р.)

  Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

  Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
  Інститут історії України Національної академії наук України (м. Київ).

  Головний редактор: Смолій В. А., доктор історичних наук, професор, академік НАН України.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

  Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.