Київський національний університет культури і мистецтв

Журнали видавця

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1017 (додаток № 3) від 27.09.2021 науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі знань «Мистецтвознавство» зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань загальнотеоретичних, мистецьких, історичних, практичних аспектів у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.


  Науковий журнал адресовано вченим, експертам, викладачам та науково-педагогічним працівникам, що займаються науковим дослідженням і намагаються знайти ціннісно-смислові обрії сучасного мистецького, виробничого та аудіовізуального процесів.  ISSN 2617-2674 (print),
  ISSN 2617-4049 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  № 23118-12958 Р Серія КВ від 25.01.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Олександр Безручко


  Заступник головного редактора: Ірина Гавран


  Відповідальний секретар: Галина Кот


  Адреса редакції:
  вул. Чигоріна, 14, каб. 29, м. Київ, Україна, 01042


  тел.: +38(044)284-63-84


  E-mail: audiovisual-art@knukim.edu.ua, avmiv@ukr.net


  Науковий журнал відображається в таких базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), PKP Index, ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності

  Шановні автори!

  На цьому сайті знаходиться архів журналу за 2018-2019 роки. Подати статтю, а також ознайомитися із номерами журналу, починаючи із 2020 року, можна на сайті Socio-Cultural Management Journal.


  «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми теорії, історії, культури та мистецтва менеджменту соціокультурної діяльності.


  Головна мета журналу – компетентне висвітлення актуальних проблем у галузі теорії та практики менеджменту соціокультурної діяльності. Це науковий майданчик для обміну ідеями та думками про тенденції розвитку управління в соціокультурній сфері.


  Науковий журнал адресований вченим, експертам, викладачам, аспірантам, студентам, управлінцям-практикам – усім, у чиї наукові, корпоративні та професійні інтереси входять питання менеджменту соціокультурної діяльності.

  Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі науки «Культурологія» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (наказ МОН України від 28.12.2019, № 1643).

 • Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

  У збірнику Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» містяться результати наукових досліджень у галузі мистецтвознавства. Вісник є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження і друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів


  У журналі публікуються статті з такої тематики: театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіно-, теле- та інші екранні мистецтва; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво і архітектура; хореографічне мистецтво; технічна естетика і дизайн; теорія та історія мистецтва і т. ін.


  Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р. Вісник затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво».


  Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 24360-14200 ПР від 03.03.2020 р.


  Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7949. Серія КВ від 06.10.2003.


  ISSN 2410-1176 (Print), ISSN 2616-4183 (Online).


  Рік заснування: 1999


  Періодичність друку – 2 рази на рік (червень, грудень)
  Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв
  Головний редактор: Олександр Безручко – д-р мистецтвознавства, проф., Київський університет культури (Україна)
  Заступник головного редактора: Тетяна Гуменюк – д-р філос. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
  Відповідальний секретар: Світлана Оборська – канд. мистецтвознавства, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
  E-mail: arts.series@knukim.edu.ua


  "Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство" дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.


  Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals DirectoryResearchBib, Scilit, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

  «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.


  Видання адресовано вченим, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.  ISSN 2617-7943 (print),
  ISSN 2617-9490 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  КВ № 23119-12959 Р від 25.01.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: один раз на рік


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Сергій Пустовалов


  Замісник головного редактора: Віктор Вечерський


  Відповідальний секретар: Сергій Руденко


  Адреса редакції:
  вул. Чигоріна, 14, каб. 65, м. Київ, Україна, 01042


  тел.: +38(050)784-29-30


  E-mail: museum-monument@knukim.edu.ua, rudenkosb@ukr.net


  Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1017 (додаток № 3) від 27.09.2021 науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі знань «Мистецтвознавство» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань теорії та історії українського й світового музикознавства, теоретичних, творчих та методичних проблем розвитку музичного мистецтва у сучасних умовах. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.


  Науковий журнал адресовано науковцям, митцям, викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, і студентам навчальних закладів, усім, дослідникам теоретико-прикладних аспектів українського і світового музикознавства, проблем розвитку музичного мистецтва.  ISSN 2616-7581 (print),
  ISSN 2617-4030 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  КВ № 23136-12976 Р від 08.02.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Поплавський Михайло Михайлович


  Заступник головного редактора: Брояко Надія Богданівна


  Відповідальний секретар: Дорофєєва Вероника Юріївна


  Адреса редакції:
  вул. Чигоріна, 20, каб. 41, м. Київ, Україна, 01042


  тел.: +38(050)132-70-42


  E-mail: musical-art@knukim.edu.ua, muzika2018@ukr.net


  Науковий журнал відображається в таких базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 15.04.2021 науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі знань «Мистецтвознавство» зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

  «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» є важливим міжнародним форумом, на сторінках якого обговорюються питання науки і практики всіх видів сценічного мистецтва. Тут можуть висуватись і піддаватись дискусії гіпотези як науково-теоретичного, так і творчо-педагогічного характеру. Такий підхід свідчить, що історія сценічного мистецтва має сучасне значення, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.


  Журнал публікує матеріали з питань теорії, історії і практики світового та українського сценічного мистецтва.  ISSN 2616-759X (print),
  ISSN 2617-1236 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  № 23120-12960 Р Серія КВ від 25.01.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Катерина Юдова-Романова


  Відповідальний секретар: Тетяна Совгира


  Адреса редакційної колегії:
  вул. Чигоріна, 14, каб. 29, м. Київ, Україна, 01042


  тел.: +38(050)381-22-92


  E-mail: artonscene@knukim.edu.ua, iudovakateryna@gmail.com


  Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм

  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм» є рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.


  Науковий журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретичні та прикладні проблеми туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.  ISSN 2616-7603 (print),
  ISSN 2618-1460 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  КВ № 23122-12962 Р від 25.01.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Володимир Антоненко


  Відповідальний секретар: Христина Плецан


  Адреса редакції:
  01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, к. 806-б


  тел.: +38(044)522-85-90


  E-mail: tourism@knukim.edu.ua, tourism.visnykknukim@ukr.net


  Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну

  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року № 735 за спеціальністю 022 «Дизайн».

  Науковий журнал висвітлює проблематику теорії, історії, практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, які займаються дослідженням проблематики теорії, історії, сучасної практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі.  ISSN 2617-7951 (print),
  ISSN 2617-880X (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  КВ № 23207-13047 Р від 22.03.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Бондар Ігор Савич


  Відповідальний секретар: Удріс-Бородавко Наталя Сергіївна


  Адреса редакції:
  01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, к. 509а


  тел.: +38(044)286-43-48


  E-mail: demiurge@knukim.edu.ua, demiurge.knukim@gmail.com


  Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), PKP Index, ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Культура і мистецтво у сучасному світі

  Збірник наукових праць "Культура і мистецтво у сучасному світі" висвітлює актуальні теми теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури в сучасних умовах. Матеріали можуть бути корисними для наукових і педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкої громадськості.

  У журналі публікуються статті з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; проблеми мистецтвознавства; візуальне та виконавське мистецтво; вивчення і збереження культурної спадщини; музеєзнавство та пам’яткознавство; філософія культури; лінгвокультурологія; культура повсякденності; масова культура; соціокультурна діяльність і т. ін.

  Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 034 «Культурологія».

  Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 24361-14201 ПР від 03.03.2020 р.

  Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7950 серія КВ від 06.10.2003 р.

  ISSN: 2410-1915 (Print), ISSN: 2616-423X (Online)

  Рік заснування: 2003
  Періодичність друку: 1 раз на рік (червень)
  Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв
  Головний редактор: Тетяна Гуменюк – д-р філос. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
  Заступник головного редактора: Ірина Петрова – д-р культурології, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
  Відповідальний секретар: Юрій Горбань – канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
  Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133, тел. +38 (044) 529-61-38
  E-mail: culture.art@knukim.edu.ua

  «Культура і мистецтво у сучасному світі» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

  «Культура і мистецтво у сучасному світі» відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals DirectoryScilit, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН)

 • Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти

  У збірнику наукових праць «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» висвітлюються актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики і дипломатії; міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних досліджень у галузі міжнародних відносин.

  Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.


  Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 23121-12961 Р Серія КВ від 29.01.2018.


  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 30.11.2021 року № 1290 за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».


  ISSN 2616-745X (print), ISSN 2616-7794 (online)


  Рік заснування: 2018.


  Періодичність друку: 2 рази на рік (червень та грудень)


  Мова: українська, англійська, російська, польська, французька, німецька (змішаними мовами)


  Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв


  Голова редакційної колегії: Поплавський Михайло Михайлович – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, президент Київського національного університету культури і мистецтв, народний артист України (Україна).


  E-mail: international.knukim@gmail.com


  «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.


  Публікація здійснюється за рахунок коштів видавця. Виплата гонорару за публікацію не передбачається. Плата за публікацію рукопису з автора не стягується. Поштова пересилка друкованого екземпляра журналу здійснюється за рахунок коштів автора.


  Збірник відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, Google Scholar, DOAJ, EuroPub, Lens, Index Copernicus, Journal Factor, ResearchBib, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

 • Питання культурології

  У "Питаннях культурології" висвітлюються актуальні питання теорії та історії української  і світової культури. «Питання культурології» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів


  «Питання культурології» публікує статті, що стосуються різних культур, у вигляді оригінальних дослідницьких статей з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєвої діяльністі; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.


  Збірник «Питання культурології» Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 24.09.2020 року № 1188 за спеціальністю 034 «Культурологія».


  Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7951 Серія КВ від 06.10.2003.


  ISSN: 2410-1311 (Print), ISSN: 2616-4264 (Online)


  Рік заснування: 2003
  Періодичність друку – 2 рази на рік (квітень, жовтень)
  Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник : Київський національний університет культури і мистецтв
  Адреса засновника: вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна, 01133
  Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133


  Головний редактор: Ірина Петрова – д-р культурології, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).


  Заступник головного редактора: Юрій Горбань — канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
  Відповідальний секретар: Валерій Кушнарьов – канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).


  E-mail: issues.culture@knukim.edu.ua
  Телефон: +38 (044) 529-61-38


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.


  "Питання культурології" відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals DirectoryERIH PLUS, ResearchBib, Scilit, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

 • Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації

  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 28.12.2019 № 1643 за спеціальностями: 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа».

  Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з висвітлюванням основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи, а саме: харчові технологіі, стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі.


  Головна мета журналу – сприяння розвитку наукових досліджень у харчових технологіях та готельно-ресторанній справі.  ISSN: 2616-7468 (print),
  ISSN: 2617-9504 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  Серія КВ № 23137-12977 Р від 08.02.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Науковий журнал засновано за сприянням Михайла Пересічного, доктора технічних наук, професора, Київського національного університету культури і мистецтв (Україна)


  Головний редактор: Михайло Поплавський


  Заступник головного редактора: Світлана Пересічна


  Відповідальний секретар: Олена Каролоп


  Голова редакційної ради: Григорій Дейниченко


  Заступник голови редакційної ради: Ірина Калачова


  Адреса редакції:
  вул. Є. Коновальця, 36 (корпус 2), каб. 108а, Київ, 01133


  тел.: +38(066)025-26-08; +38(097)373-76-14; +38(067)837-39-78


  E-mail: restaurant-hotel@knukim.edu.ua, grs-ndi@ukr.net


  Науковий журнал відображається в таких базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Танцювальні студії

  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року No 735 за спеціальністю 024 «Хореографія».

  У науковому журналі висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери.


  Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.  ISSN 2616-7646 (print),
  ISSN 2617-3786 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  № 23124-12964 Р Серія КВ від 25.01.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Підлипська Аліна Миколаївна


  Адреса редакції:
  вул. Є. Коновальця, 36, к. 801а, м. Київ, 01133


  тел.: +38(097)719-21-44


  E-mail: dancestudios@knukim.edu.ua


  Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Танцювальні студії» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 17.03.2020 року № 409 за спеціальністю 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

  Журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук


  Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  ISSN 2616-7654 (print),
  ISSN 2617-8427 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  КВ № 23138-12978 Р від 08.02.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Тетяна Новальська


  Заступник головного редактора: Надія Бачинська


  Відповідальний секретар: Галина Салата


  Адреса редакції:
  вул. Чигоріна, 14, каб. 75, Київ, 01042


  тел.: +38(067)185-52-42


  E-mail: librinfosciences@knukim.edu.ua, ibas.knukim@gmail.com


  Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Український інформаційний простір

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420 (додаток № 3) науковий журнал «Український Інформаційний Простір» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями: 061 – «Журналістика та інформація» 029 – «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа».

  «Український інформаційний простір» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми галузей журналістики та інформаційної діяльності.


  Програмні цілі та тематична спрямованість нового наукового журналу зосереджуватиметься на двох аспектах:  • аналіз практики формування та функціонування українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та в світовому контексті;

  • висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення, мережевих платформ та книжкових видань.


  Журнал адресований ученим, викладачам, аспірантам, студентам, практикам інформаційної сфери – усім, у чиї наукові та професійні інтереси входять питання формування й ствердження інформаційного простору як сфери суспільного життя держави.  ІSSN 2616-7948 (print), ІSSN 2617-1244 (online)


  Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв.


  Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 23123-12963р від 25 січня 2018 року


  Рік заснування: 2018


  Періодичність: двічі на рік (червень, грудень).


  Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).


  Головний редактор: Тимошик Микола Степанович


  Відповідальний секретар: Трач Юлія Василівна


  Шеф-редактор: Поплавський Михайло Михайлович


  Адреса редакції:
  вул. Є. Коновальця, 36, Кімн. 917, Київ, 01133


  тел.: +38(066)2101214


  E-mail: ukrinfoprostir@gmail.com


  Журнал відображається в наступних базах даних:
  Academia, BASE, Crossref, EuroPub, Google Академія, Lens, PKP Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ResearchGate, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Worldcat, World Catalogue of Scientific Journals, Каталоги Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НБУВ (IRBIS-NBUV), Наукова періодика України (УРАН).


  Науковий журнал «Український інформаційний простір» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

 • Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року № 735 за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

  Науковий журнал «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики в галузі інформаційних технологій та інновацій в соціокультурній сфері в розрізі комп’ютерних наук.


  Науковий журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти в галузі інформаціних технологій, комп’ютерних наук, графічної візуалізації, інформаційно-комунікаційних технологій в соціокультурній сфері.  ISSN 2617-796X (print),
  ISSN 2618-0049 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  № 23225-13065 Р Серія КВ від 04.04.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Трач Юлія Василівна


  Заступник головного редактора: Гребеннік Ігор Валерійович


  Відповідальний секретар: Коцюбівська Катерина Іванівна


  Адреса редакції:
  01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, каб. 403


  тел.: +38(096)217-15-58


  E-mail: infotech-soccult@knukim.edu.ua, kateryna@knukim.edu.ua


  Журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, Worldcat, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Socio-Cultural Management Journal

  «Socio-Cultural Management Journal» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії мистецтва менеджменту і практичні аспекти його організації у соціокультурній сфері.


  Журнал презентує абсолютно новий – менеджерсько-культурологічний напрям досліджень, зорієнтований на філософське і наукове осмислення та практичне вдосконалення мистецтва менеджменту в організації життєдіяльності суспільства, що відрізняє представлений журнал від багатьох інших наукових журналів менеджерського профілю.


  Мета журналу – компетентне висвітлення фундаментальних і практично значимих наукових досягнень професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів, а також управлінців-практиків, як безпосередньо України, так і країн близького й далекого зарубіжжя, – усіх, в чиї наукові, корпоративні та професійні інтереси входять питання менеджменту соціокультурної діяльності.


  Це науковий майданчик для обміну ідеями та думками про тенденції розвитку теорії і практики мистецтва соціокультурного менеджменту в Україні та світі.


  З огляду на те, що напрям досліджень журналу зовсім новий, редакція ставить за мету поширити ідеї журналу по різних континентах і країнах світу, орієнтуючись на принципи прозорості та найкращі практики для наукових публікацій.


  Науковий журнал заснований у 2018 році як «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності».


  У 2020 році перейменовано в «Socio-Cultural Management Journal».


  Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі науки «Культурологія» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).


  У журналі існують дві постійні рубрики, призначені для публікації оригінальних теоретичних і емпіричних наукових статей: «Теорія, історія, культура та мистецтво менеджменту»; «Практичні аспекти соціокультурного менеджменту». Ці рубрики є основними й обов’язковими для кожного номеру журналу.


  Крім оригінальних наукових статей, які є основою і пріоритетом журналу, журнал може публікувати оглядові наукові статті, а також аналітичні огляди наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів) і рецензії на значущі монографічні та навчальні матеріали. Для цього в журналі передбачені три непостійні рубрики: «Наукові огляди», «Конференції, семінари, круглі столи», «Рецензії», які наповнюються тільки за наявності відповідних матеріалів.