Київський національний університет культури і мистецтв

Журнали видавця

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності

  Шановні автори!

  На цьому сайті знаходиться архів журналу за 2018-2019 роки. Подати статтю, а також ознайомитися із номерами журналу, починаючи із 2020 року, можна на сайті Socio-Cultural Management Journal.


  «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми теорії, історії, культури та мистецтва менеджменту соціокультурної діяльності.


  Головна мета журналу – компетентне висвітлення актуальних проблем у галузі теорії та практики менеджменту соціокультурної діяльності. Це науковий майданчик для обміну ідеями та думками про тенденції розвитку управління в соціокультурній сфері.


  Науковий журнал адресований вченим, експертам, викладачам, аспірантам, студентам, управлінцям-практикам – усім, у чиї наукові, корпоративні та професійні інтереси входять питання менеджменту соціокультурної діяльності.

  Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі науки «Культурологія» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (наказ МОН України від 28.12.2019, № 1643).

 • Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти

  У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики і дипломатії; міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних досліджень у галузі міжнародних відносин.

  Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.


  Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 23121-12961 Р Серія КВ від 29.01.2018.


  ISSN 2616-745X (print), ISSN 2616-7794 (online)


  Рік заснування: 2018.


  Періодичність друку: 2 рази на рік (січень/лютий та червень/липень)


  Мова: українська, англійська, російська, польська, французька, німецька (змішаними мовами)


  Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв


  Голова редакційної колегії: Ластовский Валерий Васильевич, доктор історичних наук, професор.


  E-mail: international.knukim@gmail.com  «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.  Збірник відображається в наступних базах даних: DOAJ, Index Copernicus, SIS,
  WORLDCAT,
  BASE,
  Central and East European Index,
  Crossref,
  Google Scholar,
  ResearchBib,
  Journal Factor,
  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
  Наукова періодика України (УРАН).

 • Український інформаційний простір

  «Український інформаційний простір» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми галузей журналістики та інформаційної діяльності.


  Програмні цілі та тематична спрямованість нового наукового журналу зосереджуватиметься на двох аспектах:

  - аналіз практики формування та функціонування українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та в світовому контексті; • - висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення, мережевих платформ та книжкових видань.


  Журнал адресований ученим, викладачам, аспірантам, студентам, практикам інформаційної сфери – усім, у чиї наукові та професійні інтереси входять питання формування й ствердження інформаційного простору як сфери суспільного життя держави.

 • Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук


  ISSN 2616-7654 (print),
  ISSN 2617-8427 (online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію:
  КВ № 23138-12978 Р від 08.02.2018


  Рік заснування: 2018


  Періодичність друку: піврічна


  Мова видання:
  українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник:
  Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Гранчак Тетяна Юріївна


  Адреса редакції:
  вул. Чигоріна, 14, каб. 75, Київ, 01042


  тел.: +38(067)185-52-42


  E-mail: librinfosciences@knukim.edu.ua, ibas.knukim@gmail.com


  Журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук


  Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.


  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 17.03.2020 року № 409 за спеціальністю 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».


  Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Науковий журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

 • Танцювальні студії

  У науковому журналі висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери.


  Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм

  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм» є рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.

  Науковий журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретичні та прикладні проблеми туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

  «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» є важливим міжнародним форумом, на сторінках якого обговорюються питання науки і практики всіх видів сценічного мистецтва. Тут можуть висуватись і піддаватись дискусії гіпотези як науково-теоретичного, так і творчо-педагогічного характеру. Такий підхід свідчить, що історія сценічного мистецтва має сучасне значення, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.


  Журнал публікує матеріали з питань теорії, історії і практики світового та українського сценічного мистецтва.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво

  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань теорії та історії українського й світового музикознавства, теоретичних, творчих та методичних проблем розвитку музичного мистецтва у сучасних умовах. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.


  Науковий журнал адресовано науковцям, митцям, викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, і студентам навчальних закладів, усім, дослідникам теоретико-прикладних аспектів українського і світового музикознавства, проблем розвитку музичного мистецтва.

 • Культура і мистецтво у сучасному світі

  Збірник наукових праць "Культура і мистецтво у сучасному світі" висвітлює актуальні теми теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури в сучасних умовах. Матеріали можуть бути корисними для наукових і педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкої громадськості.
  У журналі публікуються статті з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; проблеми мистецтвознавства; візуальне та виконавське мистецтво; вивчення і збереження культурної спадщини; музеєзнавство та пам’яткознавство; філософія культури; лінгвокультурологія; культура повсякденності; масова культура; соціокультурна діяльність і т. ін.
  Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 034 «Культурологія».

  Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 24361-14201 ПР від 03.03.2020 р.

  Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7950 серія КВ від 06.10.2003 р.
  ISSN: 2410-1915 (Print), ISSN: 2616-423X (Online)
  Рік заснування: 2003


  Періодичність друку: 1 раз на рік (травень)


  Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв


  Головний редактор: Ірина Петрова – д-р культурології, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)


  Заступник головного редактора: Тетяна Гуменюк – д-р філос. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)


  Відповідальний секретар: Юрій Горбань – канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)


  Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133, тел. +38 (044) 529-61-38


  E-mail: culture.art@knukim.edu.ua
  «Культура і мистецтво у сучасному світі» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access
  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.
  «Культура і мистецтво у сучасному світі» відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus,
  ResearchBib,
  ERIH PLUS,
  Scilit,
  SIS, WORLDCAT,
  BASE,
  Crossref,
  Google Scholar,
  Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН)

 • Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

  У збірнику Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» містяться результати наукових досліджень у галузі мистецтвознавства. Вісник є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження і друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів


  У журналі публікуються статті з такої тематики: театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіно-, теле- та інші екранні мистецтва; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво і архітектура; хореографічне мистецтво; технічна естетика і дизайн; теорія та історія мистецтва і т. ін.


  Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р. Вісник затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво».


  Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 24360-14200 ПР від 03.03.2020 р.


  Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7949. Серія КВ від 06.10.2003.


  ISSN 2410-1176 (Print), ISSN 2616-4183 (Online).


  Рік заснування: 1999


  Періодичність друку – 2 рази на рік (червень, грудень)
  Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв
  Головний редактор: Олександр Безручко – д-р мистецтвознавства, проф., Київський університет культури (Україна)
  Заступник головного редактора: Тетяна Гуменюк – д-р філос. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
  Відповідальний секретар: Світлана Оборська – канд. мистецтвознавства, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
  E-mail: arts.series@knukim.edu.ua


  "Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство" дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.


  Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

 • Питання культурології

  У "Питаннях культурології" висвітлюються актуальні питання теорії та історії української  і світової культури. «Питання культурології» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів


  «Питання культурології» публікує статті, що стосуються різних культур, у вигляді оригінальних дослідницьких статей з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєвої діяльністі; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.


  Збірник «Питання культурології» Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 24.09.2020 року № 1188 за спеціальністю 034 «Культурологія».


  Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7951 Серія КВ від 06.10.2003.


  ISSN: 2410-1311 (Print), ISSN: 2616-4264 (Online)


  Рік заснування: 2003
  Періодичність друку – 1 раз на рік (грудень)
  Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник : Київський національний університет культури і мистецтв
  Адреса засновника: вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна, 01133
  Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133
  Голова редакційної ради: Михайло Поплавський – д-р пед. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
  Головний редактор: Ірина Петрова – д-р культурології, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
  Відповідальний секретар: Оксана Білецька – канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
  E-mail: issues.culture@knukim.edu.ua
  Телефон: +38 (044) 529-61-38


  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.


  "Питання культурології" відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

  Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань загальнотеоретичних, мистецьких, історичних, практичних аспектів у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.


  Науковий журнал адресовано вченим, експертам, викладачам та науково-педагогічним працівникам, що займаються науковим дослідженням і намагаються знайти ціннісно-смислові обрії сучасного мистецького, виробничого та аудіовізуального процесів.

 • Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну

  Науковий журнал висвітлює проблематику теорії, історії, практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, які займаються дослідженням проблематики теорії, історії, сучасної практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

  «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.


  Видання адресовано вченим, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.

 • Socio-Cultural Management Journal

  “Socio-Cultural Management Journal" is a scholarly peer-reviewed journal of open access, which covers current problems of theory, history, culture and art of management of socio-cultural activities.


  The main purpose of the journal is the competent coverage of topical problems in the field of theory and practice of management of socio-cultural activities. This is a scientific platform for the exchange of ideas and ideas about trends in the development of governance in the socio-cultural sphere.


  The scientific journal is addressed to scientists, experts, teachers, post-graduate students, students, managers-practitioners are all those whose scientific, corporate and professional interests include issues of socio-cultural activities management.

  The Journal is included in the category "B" of the List of scientific professional editions of Ukraine in the field of study ”Cultural Studies”, Program Subject Area 028 “Management of Sociocultural Activity” by Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 28 December 2019 № 1643.