Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Журнали видавця

 • Бібліотечний Меркурій

  Рік заснування: 2007. До 2019 р. (вип. 1(21)) журнал мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».
  Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
  ISSN 2707-3335 (Print)
          2707-3343 (Online)
  DOI 10.18524/2304-1447
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24165-14005ПР від 07.10.2019 р.
  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 1188 від 24.09.2020 р. (історичні спеціальності – 032)
  Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: Д. В. Кіосак, д-р іст. наук
  Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
  Телефон: (048)7221210
  E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua

 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

  Рік заснування: 2007. З 2019 р. (вип. 2 (22)) журнал має назву «Біліотечний меркурій».
  Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
  ISSN 2304-1447 (Print)
          2313-108X (Online)


  DOI 10.18524/2304-1447

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 996 від 11.07.2017 р. (історичні науки)
  Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: О. В. Сминтина, д-р іст. наук, проф.
  Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
  Телефон: (048)7221210
  E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua

 • Вісник Одеського національного університету. Біологія

  Рік заснування: 1999
  Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
  ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
  DOI 10.18524/2077-1746
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України:Категррія "Б" №1301 від 15.10.2019 р.
  Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
  Мова видання: українська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: В. І. Труба, д-р юр. наук, проф.
  Науковий редактор: С. В. Чеботар, д-р біол. наук, проф.
  Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
  е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com


   

 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки


  Рік заснування: 1996
  Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки" публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії,  країнознавстві, грунтознавству і географії грунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі.
  ISSN 2303-9914 (Print)
  DOI 10.18524/2303-9914
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11466-339Р від 07.07.2006 р. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: Категорія "Б" МОН України від 17.03.2020 № 409
  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Голова редакційної ради: В. І. Труба, д-р юр. наук, проф.
  Головний редактор: В. В. Яворська, д-р геогр. наук, проф.
  Адреса редакції: Одеса 65058,Шампанський пров., 2
  E-mail: visgeo@onu.edu.ua


   

 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство

  Рік заснування: 2006
  Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
  ISSN 2304-1587 (Print)
  DOI 10.18524/2304-1587
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
  Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
  Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
  E-mail: visnik-onu@ukr.net

 • Вісник Одеського національного університету. Психологія

  Журнал «Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія» є фаховим виданням України і має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері психологічної науки.

  У журналі друкуються статті та короткі повідомлення, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень і огляди з актуальних проблем за тематикою видання.

  Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

  Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія» видається з 1999 року (з травня 2019 він називається «Психологія та соціальна робота» ). У 2019 журнал як друкований засіб масової інформації пройшов державну реєстрацію і тепер видається під новою назвою. Журнал є друкованім виданням, що відображає події наукового життя та сучасні наукові дослідження, які проводяться в Південноукраїнському регіоні України та за його межами.

  Журнал є друкованим виданням, яке зберігає традиції теоретико-методологічної обґрунтованості і виваженості у викладенні наукових фактів, що склалися Одеському національному університеті під керівництвом таких відомих вчених як М.М. Ланге, С.Л. Рубінштейн, Д.Г. Елькін, І.Г. Білявський, Б.Й Цуканов.

  В Одеському національному університеті сформувалась з кінця 60-х років XX наукова школа «Психологія диференціації часу» яку очолив доктор педагогічних наук (з психології), професор Д.Г. Елькін, продовжив займатися темою "Психологія часу" професор Цуканов Б.Й. Наприкінці 80-х р. в Одеському університеті склався другий потужний напрямок, наукова школа «Історична психологія» під керівництвом професора І.Г. Білявського.

  На теперішній час утілюючи сучасні науково-методологічні розробки в вітчизняній та зарубіжній психологічний науці на кафедрах відділення "Психологія" існують різні науково-дослідницькі теми, в рамках яких проводяться дослідження та науково-практичні конференції із залученням фахівців нашої країни ті зарубіжжя.
  Будемо раді співпраці!
  З повагою, редакція журналу.

 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

  Рік заснування: 2003. З 2019 р. журнал має назву «Міжнародні та політичні дослідження».

  Галузь і проблематика: Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

  ISSN: 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online)

  DOI: 10.18524/2304-1439

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.

  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: соціологічні та політичні науки з 07.2016 р.

  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік. З 2019 р. видається один раз на рік.

  Мова видання: українська, російська, англійська.

  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

  Головний редактор: І.М. Коваль, д-р політ. наук, проф.

  Відповідальний редактор: Узун Юлія Вадимівна (серія «Політичні науки»)

  Відповідальний редактор: Каменська Тетяна Григорівна (серія «Соціологія»)

  Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26

  Телефон: (048)7221210

  E-mail: uzun.ulia76@gmail.com

 • Вісник Одеського національного університету. Філологія

  Рік заснування: 1999
  Галузь і проблематика: журнал видається на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і містить статті провідних вчених. Серія містить два випуски: один представляє результати досліджень в галузі мовознавства, інший – літературознавства.
  ISSN: 2307-8332 (Print)
  DOI: 10.18524/2307-8332
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11458-331Р від 07.07.2006
  Періодичність виходу журналу: двічі на рік
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: Н. В. Кондратенко, д-р філол. наук, проф.
  Адреса редакції: Одеса Французький бульвар, 24/26. Одеса 65058
  E-mail: philolog@onu.edu.ua


   


  «Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія» видається на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і містить статті провідних вчених факультету. Водночас одеські науковці постійно підтримують зв’язки з іншими філологічними школами України (Дніпро, Київ, Луцьк) і зарубіжних країн (Угорщина, Німеччина, Польща), що віддзеркалює широка географія наукових публікацій журналу. Серія складається з двох випусків: в одному друкуються результати досліджень у галузі літературознавства, в іншому – мовознавства. У статтях постають найактуальніші проблеми сучасної філології: компаративістики, когнітології, імагології, наратології, міфопоетики. Не меншу увагу автори приділяють розробці наукових проблем, які вже є класичними у галузі літературознавства та лінгвістики. У статтях актуалізовано питання сучасної теорії літератури і мови, рецепції та інтерпретації тексту, авторської моделі світу та художнього світу твору, зв’язків філології та філософії; запропоновано сучасний погляд на літературну класику.

 • Вісник Одеського національного університету. Хімія

  Рік заснування: 2000
  Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.
  ISSN 2414-5963 (Online), 2304-0947 (Print)
  DOI 10.18524/2304-0947
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11461-334Р від 07.07.2006 р.
  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/3 від 08.07.2009 р.
  Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, проф.
  Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
  E-mail: heraldchem@onu.edu.ua

 • Діалог: медіа-студії

  Рік заснування: 2004.
  Галузь і проблематика: "Діалог: Медіа-студії" - це науковий, рецензований збірник із соціальних комунікацій. У публікаціях збірника розглядаються актуальні питання соціальних комунікацій: журналістикознавства, теорії та історії журналістики; публіцистики, журналістських жанрів; реклами та зв'язків з громадськістю; медіакритики, літературної праці та медіаредагування; теоретичні та методологічні підходи до вивчення важливих аспектів комунікативістики в часи нових медіа; телерадіовиробництво тощо.
  Наукові рецепції соціальних комунікацій із політологічної, економічної, культурологічної, філософської, соціологічної, психологічної, філологічної перспективи також знаходять своє втілення на сторінках збірника.
  ISSN: 2308-3255 (Print).
  DOI: 10.18524/2308-3255.
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9978 від 21.06.2005 р.
  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні науки (26.01.2011); соціальні комунікації (23.02.2011).
  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік; з 2016 р. – 1 раз на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: Олена Іванова.
  Адреса редакції: 65082, Україна, Одеса, Французьський бульвар, 24/26
  Телефон: +38(0482)34-80-11
  E-mail: dialog.media.studies@gmail.com або ad.pr.chair@gmail.com

 • Докса

  Збірник засновано 2002-го року згідно з договором між Одеським національним університетом ім. І. І. Мечнікова та громадською організацією «Одеська гуманітарна традиція».

  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 6910 від 30.01.2003 року.

  ISSN: 2410-2601
  DOI: 10.18524/2410-2601

  Фахова реєстрація у ВАК України:Постановою президії ВАК України збірник внесено до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робітз філософських і філологічних наук (постанова №1-05/8 від 22.12.2010).

  Періодичність: двічі на рік

  З 2014 року функціонує сайт журналу
 • Дослідження в математиці і механіці

  Журнал "Дослідження в математиці і механіці", заснований Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова (свідоцтво про реєстрацію КВ №21400-11200ПР), має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері теоретичної і прикладної математики і механіки та суміжних дисциплін. У журналі друкуються статті, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень, огляди з актуальних проблем за тематикою видання, а також повідомлення про ювілеї, знаменні дати та події тощо.

  Журнал є продовженням механіко-математичної серії "Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова", перший випуск якого побачив світ в січні 1997. Архів публікацій можна переглянути на сайті університету за посиланням.

  Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

  До журналу приймаються раніше не опубліковані наукові роботи.

  Електронну версію рукопису слід надсилати на e-mail журналу rmm-journal@onu.edu.ua або завантажувати через сайт журналу.

  Вона повинна складається з вихідного файлу TeX-файлу,PDF-файлу, всіх допоміжних файлів (графіки, рисунки, ілюстрації тощо) та документу з анкетними даними авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, e-mail, адреса для листування та телефон).

  Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX відповідно до вимог та з використанням шаблону, які викладено на сторінці журналу для авторів на сайті. Також вимоги можна отримати в редакційній колегії журналу.

  Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

  Усі надіслані статті проходять анонімне рецензування.

  Редколегія має право відхилити рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу.

  В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, зокрема і у співавторстві.

 • Записки з ономастики

  «Записки з ономастики» є науковим філологічним журналом. Сфера наукової проблематики, що її охоплює журнал, представлена питаннями сучасної та історичної ономастики. До публікації запрошуються статті та примітки, які висвітлюють розвідки у теоретичній та практичній галузях ономастики та суміжних науках. До публікацій приймаються всі розвідки, що стосуються усіх галузей накового дослідження власних назв.
 • Записки з романо-германської філології

  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
  Рік заснування: 1997
  Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з питань романо-германської філології, перекладу і викладання іноземних мов.
  ISSN 2307-4604 (Print)
  ISSN 2518-7627 (Online)
  DOI 10.18524/2307-4604
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія "Б"): Наказ МОН України № 627 від 14.05.2020 р. (Додаток 2), філологічні спеціальності - 035
  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
  Мова видання: українська, англійська, німецька, іспанська
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: Бистров Я.В., д-р філол. наук, проф.
  Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
  E-mail: lesiastrochenko@gmail.com

 • Записки з українського мовознавства

  Рік заснування: 1995.
  ІSSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)
  DOI: 10.18524/2414-0627
  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8931
  Фахова реєстрація у ДАК України: № 241 від 09.03.2016 р.
  Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
  Мова видання: українська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, д-р філол. наук, проф.
  Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, кімн. 85, м. Одеса, Україна, 65058.
  Тел.: 776-14-80.
  E-mail: kafukrmovaonu@ukr.net
  Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.
 • Записки історичного факультету

    У  "Записках історичного факультету" Одеського національного університету подані дослідження співробітників кафедр, аспірантів та студентів факультету, а також дослідників з інших наукових установ України та зарубіжжя, які присвячені питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.

 • Міжнародні та політичні дослідження

  Рік заснування: 2003. До 2019 г. видання мало назву «Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки».
  Галузь і проблематика: Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
  ISSN: 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online)
  DOI: 10.18524/2707-5214
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.
  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: політичні науки (спеціальності - 052, 291) згідно з Наказом МОН України "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 02 липня 2020 року (категорія "Б")
  Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


  Головний редактор: Даніела Іррера, к. політ. наук; Президент Європейської асоціації досліджень миру (EuPRA), Катанійський університет (Італія).


  Науковий редактор: Ольга Брусиловська, д-р політ. наук, професор


  Відповідальний редактор: Юлія Узун, к. політ. наук, доцент


  Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26
  Телефон: (048)7221210
  E-mail: uzun.ulia76@gmail.com

 • Мікробіологія і біотехнологія

  Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії) та еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми, віруси.
 • Мова

  Рік заснування: 1993


  Галузь і проблематика: Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики. Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.


  ISSN 2307-4558 (Print)


  ISSN 2414-9489 (Online)


  DOI 10.18524/2307-4558


  ICV 2018: 100,00


  РІНЦ імпакт-фактор 2018: 0,019


  Свідоцтво про державну реєстрацію: № 8932 від 06.07.2004 г.,


  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні спеціальності – 035 від 17.03.2020, категорія «Б»


  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.


  Мова видання: українська, російська, білоруська, англійська, німецька, французька, іспанська, болгарська, польська, чеська, сербська, турецька і деякі інші.


  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


  Головний редактор: Степанов Євгеній Миколайович, д-р філол. наук, доц.


  Адреса редакції: Французський бульвар, 24/26, кімн. 111, 113, м. Одеса, Україна, 65058


  Тел.: + 380487488854; + 380964966406; Вайбер: + 380964966406


  E-mail: stepanov.odessa@gmail.com; e.stepanov@onu.edu.ua

 • Правова держава

  Збірник наукових праць «Правова держава» є професійним періодичним виданням, яке було засновано у 1999 році. У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції щодо законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ.
 • Проблеми сучасного літературознавства

  Рік заснування: 1997 рік

  Галузь і проблематика: літературознавство; проблеми історії та теорії літератури, поетики, порівняльного літературознавства.

  ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)

  DOI 10.18524/2312-6809

  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8927 від 05.07.2004 р.

  Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук (літературознавство) наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22. 12.2016 р.

  Періодичність виходу журналу: виходить 2 рази на рік
  Мова видання: українська, російська, англійська
  Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  Головний редактор: Євген Михайлович Черноіваненко, доктор філологічних наук, професор
 • Психологія та соціальна робота

  Рік заснування: 1999 (до 2019 р. – «Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія»)


  Галузь і проблематика: оригінальні результати досліджень з різних розділів психології та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань

  ISSN 2707-0409 (Print)

  ISSN 2707-0417 (Online)

  DOI 10.18524/2707-0409

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23942-13782ПР від 21.05.2019

  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: психологічні науки (29.12.2014 р.)

  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

  Мова видання: українська, російська, англійська

  Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

  Головний редактор: О. І. Кононенко – д-р психол. наук

  Адреса редакції: м. Одеса, 65082, вул. Дворянська, 2

  E-mail: editor_psw@onu.edu.ua

 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

  Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 році. В 2013 році видання було перереєстровано. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19765 – 9565 Р від 15 березня 2013 року.

  Збірник є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.

  Входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (категорія "Б"; економічні науки) на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019 року.

  Діяльність збірника регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

  Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірнику, сайті наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  З січня 2018 року статтям, що публікуються у науковій збірці, присвоюються номера DOI. Ви можете найти науковий збірник у переліку членських організацій на сайті агентства з префіксом DOI 10.18524/2413-9998 за посиланням:
  https://www.crossref.org/

  Вимоги до оформлення статей

  Відомості про авторів

 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

  Рік заснування: 2003
  Галузь і проблематика: 
  Журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками:  • Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори.

  • Проектування і математичне моделювання сенсорів.

  • Сенсори фізичних величин.

  • Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори.

  • Акустоелектронні сенсори.

  • Хімічні сенсори.

  • Біосенсори.

  • Наносенсори (фізика, матеріали, технологія).

  • Матеріали для сенсорів.

  • Технологія виробництва сенсорів.

  • Сенсори та інформаційні системи.

  • Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.).

  • Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.


  ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)
  DOI 10.18524/1815-7459
  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №8131 від  13.11.2003 р.
  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: з фізико-математичних, технічних та біологічних наук
  Періодичність виходу журналу:  4 рази на рік
  Мова видання: англійська, українська, російська
  Засновник:  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Головний редактор: Сминтина Валентин Андрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
  Заступник головного редактора: Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
  Адреса редакції: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
                               Редакція журналу "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології", 
                               вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна
  E-mail:  semst-journal@onu.edu.ua
  Попередня версія сайту: http://old.semst.onu.edu.ua


  Науковий журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" реферується та індексується в наступних наукових базах: «Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»; Українські наукові журнали; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Index Copernicus Journals Master List (Польша); Google Академія; WorldCat.

 • Слов'янський збірник

  Збірник наукових праць
  Серія: Мовознавство. Літературознавство. Фольклористика.
  Рік заснування: 1996
  Тематика: дослідження сучасної та історичної філологічної славістики, культури, фольклору, етнографії слов'янських народів.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8929 від 05.07.2004

  Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України: №820, додаток 12 від 11.07.2016 р.

  ISSN 2413-0613

  DOI 10.18524/2413-0613

  ICV 2016: 59.70

  Журнал реферується та індексується в таких базах даних:

  Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Наукова періодика України” НБ України імені В. І. Вернадського;
  Україніка наукова;
  Українські наукові журнали;
  Ulrich’s Periodicals Directory;
  Google Академія;
  Base-search.

  Галузь науки і проблематика: теоретичні та практичні дослідження проблем сучасної славістики, зокрема лінгвістичного і літературознавчого слов'янознавства, слов'янської фольклористики.
  У збірнику висвітлюється широке коло проблем лінгвістичної славістики – від питань історії, теорії та структури слов’янських мов до діалектології і методики їх викладання, досліджень в галузі літератури і культури слов’ян.

  Періодичність видання: раз на рік.

  Мова видання: українська, англійська, російська, болгарська, польська, сербська, чеська.

  Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  Головний редактор: Войцева Олена Андріївна, д-р філологічних наук, професор.

  Адреса редакції: Французський бульвар, 24/26, кімн. 98, м. Одеса, Україна, 65058.

  Тел.: +380487760442
  E-mail: movoznavstvo98@gmail.com
 • Фізика аеродисперсних систем

  Видання призначено для науковців, які вивчають процеси в аеродисперсних системах, зокрема аерозолях. Воно має бути корисним для студентів та аспірантів фізичних, фізико-технічних, енергетичних і хімічних факультетів, які спеціалізуються в області теплофізики дисперсних систем і фізики плазми, хімічної фізики та гідродинаміки.
 • Чорноморська минувшина

  Рік заснування: 2006
  Галузь і проблематика: на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.
  ISSN: 2519-2523

  DOI: 10.18524/2519-2523

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17749-6599 Р від 04.05.2011 р.

  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорія "Б" від 24.09.2020 р. (історичні науки - 032)

  Періодичність виходу журналу: щорічно
  Засновник: Інститут історії України НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
  Видавництво: ФОП Бондаренко М. О.
  Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
  Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.
  Адреса редакції: 65026, Одеса, вул. Єлисаветинська, 12
  E-mail: olena_an@ukt.net

 • Odessa Astronomical Publications

  Рік заснування: 1946, відновлено в 1993 році


  Галузь і проблематика: розміщення наукових статей з питань астрономії, астрофізики, космічних досліджень, а також матеріалів конференцій, які організуються і проводяться за участю НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


  ISSN 1810-4215 (Print)


  DOI 10.18524/1810-4215


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14722-3693 Р від 30.10.2008


  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.


  Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік


  Мова видання: англійська


  Засновник: Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова


  Головний редактор:  С. М. Андрієвський (д-р фіз.-мат. наук, проф.)


  Адреса редакції: НДІ «Астрономічна обсерваторія», вул. Маразліївська, 1в, м. Одеса, 65014, Україна


  E-mail: astronomical_observatory@onu.edu.ua


   

 • Photoelectronics

  Рік заснування: 1986
  Галузь і проблематика: фізика напівпровідників; гетеро- та низьковимірні структури; лінійната нелінійна оптика твердого тіла; оптоелектроніка та оптоелектронні прилади; квантова електроніка
  ISSN 0235 - 2435

  DOI 10.18524/0235-2435

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15953-4425P від 02.12.09 р.
  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: з 1986, поновлено 04.04.2018 Наказ Міносвіти № 326 (додаток 9).
  Періодичність виходу журналу: 1 збірник на рік
  Мова видання: англійська, реферати. англійською, українською та російською мовами.
  Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
  Головний редактор: проф. Сминтина В.А
  Адреса редакції: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Пастера 42, 65026 Одеса
  E-mail: photoelectronics@onu.edu.ua