ГО «Український культурологічний центр»

Журнали видавця

 • Схід

  «Cхід» – аналітично-інформаційний журнал. З 1995 р. до 2014 року видавався у Донецьку (Україна). З кінця 2014 р. до червня 2018 р. - у м. Маріуполь Донецької області (Україна). З червня 2018 р. журнал видається в Києві.


  Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі історичних та філософських наук.


  Мова видання: англійська (з 2019 року).


  Періодичність: 4 рази на рік.


  Тематичні випуски журналу у 2022 році:


  «Складні проблеми історичної пам’яті в філософських та історичних інтерпретаціях»


  «Соціальна стабільність & Соціальна невизначеність: від історії до політики»


  «Інформаційна епоха, мережеве суспільство та нові форми ідентичності»


  «Релігійний фактор у соціальних трансформаціях сьогодення»


  ISSN 1728-9343 (Print)


  ISSN 2411-3093 (Online)


  Головні редактори: Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор (профіль у системі Google Scholar).


  Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор (профіль у системі Google Scholar).


  Випусковий редактор: Тимофєєва Галина Вікторівна.


  «Схід» – журнал з відкритим доступом. Це означає, що всі статті випусків є вільними для перегляду, скачування і друку.


  З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: історичні та філософські науки (Наказом Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 р., додаток 10, журнал «Схід» занесено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями 032, 031, 033).


  Засновники:
  Український культурологічний центр (м. Маріуполь);
  Київський Університет імені Бориса Грінченка (м. Київ).


  Наші партнери:
  Центр гуманітарної освіти НАН України;
  Академія економічних наук України;
  Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ);
  Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації.


   


  Адреса редакції: 04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, б. 13Б, к. 416


  тел: +380504733118


  Свідоцтво про державну реєстрацію


  KB №23390-13230ПР від 08.06.2018.


  Електронна адреса для листування та відправки статей: journal_shid@ukr.net


  Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського (Посилання)