ПОРІВНЯНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ОДНОКАСКАДНИХ ТЕП ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ СПОЛУЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ПЕРВИННИХ МАТЕРІАЛІВ ОДНАКОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В.П. Зайков, В.І. Мещеряков, Ю.І. Журавльов

Анотація


На основі порівняльного аналізу основних параметрів і показників надійності одно каскадного ТЕП показано, що використання первинних матеріалів однакової ефективності з більшою електропровідністю дозволяє збільшити холодопродуктивність або зменшити кількість термоелементів, збільшити термоелектричну потужність охолодження і зменшити інтенсивність відмов. Одержані прості аналітичні співвідношення взаємозв’язку параметрів і показників надійності для різних варіантів сполучень параметрів первинних матеріалів в залежності від термоелектричної потужності охолодження і перепаду температури. Виявлені параметричні сталі 

Ключові слова


термоелектричні пристрої; надійність; інтенсивність відмов; ефективність; температура; робочий струм

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zaykov, V.P., Meshcheryakov, V.I., Zhuravlev, Yu. I. 2015. Improving the reliability of single-stage thermoelectric cooling devices by the use of various combinations of original materials of an equal efficiency. Refrigeration engineering and technology, 51(3), 104-112 (in Russian). Doi: 10.15673/0453-8307.3/2015.39279

Zaikov, V.P., Kinshova, L.A., Moiseev, C.F. 2009. Prediction of thermoelectric cooling devices reliability. Book 1. Single-stage devices. Odessa: Politehnica, 118 p.

Zaikov V.P., Kinshova, L.A. 2001. Increasing the efficiency of the cascade thermoelectric devices using the initial thermoelectric materials in cascades with parameters which are different from the normalized. Thermal modes and cooling electronic equipment, Vol. 1, 51-57.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Зайков, В.П. Повышение надежности однокаскадных термоэлектрических охлаждающих устройств за счет использования различных сочетаний параметров исходных материалов одинаковой эффективности [Текст] / В.П. Зайков, В.И. Мещеряков, Ю.И. Журавлев // Холодильная техника. 2015. – в печати
  2. Зайков, В.П. Прогнозирование показателей надежности термоэлектрических охлаждающих устройств [Текст] Книга 1. Однокаскадные устройства / В.П. Зайков, Л.А. Киншова, В.Ф. Моисеев – Одесса: Политехпериодика, 2009. – 118 с.
  3. Зайков, В.П. Повышение экономичности каскадных термоэлектрических устройств при использовании исходных термоэлектрических материалов в каскадах с параметрами отличными от нормированных / В.П. Зайков, Л.А. Киншова // Тепловые режимы и охлаждение радиоэлектронной аппаратуры. – 2001. Вып. 1. – С. 51-57
DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.4/2015.39289

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.