Редакційний штат

Редактори

О. Ольшевська, Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

Алексей Ю. С.

Редактор розділу

О. Ольшевська, Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine