МОДЕЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯ У ВІДСІКУ ВИПАРНИКА ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО КОНТЕЙНЕРА

В.A. Смик, М.А. Козьміних, Ю.В. Байдак

Анотація


Результати роботи стосуються холодильної установки рефрижераторного контейнера і  спрямовані на розв’язання задачі розрахунку поля швидкості повітря на виході трубчатого випарника із вентилятором примусового обдування, який розташовано у металевому кожусі. Постановку задачі і її моделювання виконано для двомірної системі координат, а для її вирішення застосовано програмне середовище COMSOL Multiphysics, Femlab 3.0, Fluid Dynamics ‒ Incompressible Navier-Stokes. Отримані результати дозволяють встановити межові умови при вирішенні задачі розрахунку поля швидкостей повітря у шафі рефрижераторного контейнера і, на їх основі, при розрахунку розподілу поля температур.

Ключові слова


Моделювання; Рефрижераторний контейнер; Холодильна установка; Випарник; Примусова конвекція; Вектор швидкості

Повний текст:

PDF

Посилання


Belyaev N.М. 1989. Оsnovy teploperedachi: Uchebnik. Кyiv.: Vyscha shkola. Golovnoe izd-vo, 343 p.

Gresho, P.M, and Sani, R.L. 2000. Incompressible Flow and the Finite Element Method, Volume 1 & 2, John Wiley & Sons, New York.

Pironneau,O. 1989. Finite Element Methods for Fluids, John Wiley & Sons.

Rose, Alan, and Simpson, Ben. 2000. Laminar, Constant-Temperature Flow Over a Backward Facing Step. 1st NAFEMS Workbook of CFD Examples. Glasgow, UK.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беляев Н. М. Основы теплопередачи: Учебник.-К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.- 343 с.: ил.

2. Gresho, P.M, and Sani, R.L. Incompressible Flow and the Finite Element Method, Volume 1 & 2, John Wiley & Sons, New York, 2000.

3. Pironneau,O., Finite Element Methods for Fluids, John Wiley & Sons, 1989.

4. Rose, Alan, and Simpson, Ben: Laminar, Constant-Temperature Flow Over a Backward Facing Step, 1st NAFEMS Workbook of CFD Examples. Glasgow, UK, 2000.

DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.4/2015.44786

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.