DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.3/2013.57399

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ З ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОРЯДНИХ ПА-КЕТІВ ТРУБ З ПОХИЛИМИ РЕБРАМИ

В. И. Князюк, А. Е. Лагутин, В. В. Речицкий

Анотація


У даній роботі розглянуті різні компонувальні рішення труб в пакетах. Оцінені теплові та аеродинамічні характеристики малорядних пакетів труб з поперечними похилими ребрами. Отримано узагальнюючі критеріальні залежності по теплових і аероди-намічних характеристик пакетів труб.

Ключові слова


Малорядние пакети труб; Оребрені труби; Аеродинаміка; Теплообмін; Експеримент

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Стоянов П. Ф., Лагутин А. Е. Тепло-аэродина-мические характеристики поперечно-оребренных пучков труб // Холодильная техника и технология, 2010, №4(126), с. 28-33. 2. Стоянов П. Ф., Лагутин А. Е. Совершенство-вание теплообменных систем в технологиях охла-ждения и нагрева газов // Холодильная техника и технология, 2009, №1 (117), с. 9-14 3. Стоянов П. Ф., Лагутин А. Е. Численное моде-лирование обтекания поперечно оребренной по-верхности теплоотвода // Холодильная техника и технология, 2010, №2 (124), с. 35-41 4. Лагутин А. Е., Князюк В. И., Стоянов П. Ф. Исследование аэродинамического сопротивления пакетов труб с поперечными наклонными ребрами// Холодильна техніка і технологія, 2012, №1 (135), с. 28-32. 5. Князюк В. И., Лагутин А. Е., Стоянов П. Ф. Исследование тепловых характеристик пакетов труб с поперечными наклонными ребрами // Холо-дильна техніка і технологія, 2013, №1 (141), С. 5-9. 6. Юдин В. Ф. Теплообмен поперечно–оребрен-ных труб // Ленинград, Машиностроение, 1982, 189 с., ил. 7. Письменный Е. Н Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб. – Киев: Аль-терпрес, 2004. -244 с. 8. Горбатенко В. Я., Галущак И. В. Аэро-дина-мические характеристики поперечно-омываемых пучков труб с просечным спирально-ленточным оребрением // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование, 2008, №6, с. 131-136.


Пристатейна бібліографія ГОСТ