DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.3/2013.57411

СОНЯЧНІ КОГЕНЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЕНЕРГО-, ТЕПЛО-, ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ

А. В. Дорошенко,, В. А. Орлов

Анотація


Розроблено принципові схемні рішення когенераційних сонячних систем для одночасного ви-роблення електроенергії, тепла (гаряче водопостачання), холоду (випарні охолоджувачі га-зів і рідин), осушення повітря, кондиціонування повітря (термовологісна обробка повітря-них потоків). Включення в розроблювані системи фотоелектричних модулів забезпечує еле-ктроживлення вентиляторів і рідинних насосів, істотно підвищуючи автономність соняч-них систем. Використання для охолодження фотоелектричних модулів наявних холодних отбросних потоків (у Водоохолоджувачі і повітроохолоджувачах випарного типу) забезпе-чує зростання ККД фотомодулів без додаткових витрат енергії на їх охолодження, що іс-тотно підвищує ефективність не тільки перетворювачів а й самих сонячних систем в ці-лому.

Ключові слова


Сонячні системи; Перетворювачі сонячної енергії; Термічні перетворювачі; Електричні перетворювачі; Абсорбційний цикл; Осушувальний блок; Охолоджувальний блок; Охолоджувані фотоелектричні модулі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Chow T.T. A review on photovoltaic/thermal hy-brid solar technology. Applied Energy 87, 2010, pp. 365–379 2. Skoplaki E., Palyvos J.A. Operating temperature of photovoltaic modules: A survey of pertinent corre-lations. Renewable Energy 34, 2009, pp. 23–29 3. Tonui J.K., Tripanagnostopoulos Y. Air-cooled PV/T solar collectors with low cost performance im-provements. Solar Energy 81, 2007, pp. 498–511 4. Prabhakant, Mishra R. K., Tiwari G.N. Perfor-mance of hybrid photovoltaic thermal (HPVT) biogas plant. World Renewable Energy Congress, Linköping, Sweden, 8-13 May 2011, source: <http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=057;vol=14;article=018> 5. Fang G., Hu H., Liu H. Experimental investigation on the photovoltaic–thermal solar heat pump air-conditioning system on water-heating mode. Experi-mental Thermal and Fluid Science 34, 2010, pp. 736–743 6. Дорошенко А.В., Глауберман М.А. Альтерна-тивная энергетика. солнечные системы тепло-хладоснабжения: моногр. – Одесса: Одесск. наци-он. ун-т им. И.И. Мечникова, 2012. – 447 с. 7. Даффи Д.А., Бекман У.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии; пер. с англ. Малевского Ю.Н. – М.: Мир, 1977. – 566 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ