DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.153368

Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності

Tetiana Apatenko, Olena Bezlyubchenko, Oleksandr Zavalniy

Аннотация


Робота полягає в дослідженні необхідності термомодернізації та підвищенні енергоефективності житлового фонду України. Проаналізовано статистику енергоспоживання будинками різних типів. Описано термомодернізаційні заходи, необхідні для зниження витрат на теплоспоживання. Визначена економічна доцільність реконструювання певних типів житлових будинків із врахуванням їхньої енергоефективності. Впроваджено основні архітектурно-планувальні та конструктивні прийоми підвищення енергофективності на прикладі забудови  в центральної частині м. Харкова


Ключевые слова


енергозбереження; енергоефективний будинок; тепломісткість; енергоефективність; пасивний будинок; критерій енергоспоживання; енергомодернізація

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Barannik V. O. (2016). Enerhoefektyvnist Ukrainy – chy dosiazhni postavleni stratehichni tsili? Stalyi rozvytok terytoriy: problemy ta shliakhy vyrishennia: materialy II mizhnar. nauk.-prakt. konf. Dnipro, 4–9.

Termomodernizatsiya zhytlovoho fondu: orhanizatsiynyi, yurydychnyi, sotsialnyi, finansovyi i tekhnichnyi aspekty (2014). Lviv, 240.

Soventnikov, D. O. (2014). Construction of building in accordance with passive house standards. Construction of Unique Buildings and Structures, 9, 11–25.

Korniyenko, S. V. (2013). Experience of design and construction of energy effective buildings in Volgograd. Construction of Unique Buildings and Structures, 9, 21–33.

Shoyhet, B. M. (2007). Koncepciya energoeffektivnogo zdaniya. Evropeyskiy opyt. Energosberezhenie, 7, 62–65.

Tabunshchikov, Yu. A., Naumov, A. L. (2012). Energy efficiency in construction. Harmonization of the national legislative framework. AVOK: Ventilyaciya, otoplenie, kondicionirovanie vozduha, teplosnabzhenie i stroitel'naya teplofizika, 6 (6), 4–9.

Savin, V. K., Savina, N. V. (2013). Arhitektura i energoeffektivnost' zdaniy. Gradostroitel'stvo, 1, 82–84.

Voronin, A. V. (2007). Dosvid krain Yevrosoiuzu v haluzi tekhnichnoho normuvannia teplovoho zakhystubudivel i sporud. Tekhnolohiyi budivnytstva, 4, 75.

Morozova, T. G., Pobedina, M. P., Polyak, G. B. et. al.; Morozovoy, T. G. (Ed.) (2006). Regional'naya ekonomika: uchebnik dlya vuzov. Moscow: YUNITI, 472.

DBN V.2.6-31: 2006. Teplova izoliatsiya budivel (2006). Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 71.

Semenova, V. T., Lynnyk, I. E. (Eds.) (2016). Praktyka innovatsiynykh rozrobok u sferi terytorialʹno-prostorovoho rozvytku mist i rehioniv: monohrafiya. Kharkivskyi natsionalnyi unsversytett miskogo hospodarstva im. O. M. Beketova. Kharkiv: KHNUMH im. O.M. Beketova, 286.

DSTU-N B V.1.1-27:2010. Budivelna klimatolohiya (2011). Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 123.

Rodriguez-Ubinas, E., Montero, C., Porteros, M., Vega, S., Navarro, I., Castillo-Cagigal, M. et. al. (2014). Passive design strategies and performance of Net Energy Plus Houses. Energy and Buildings, 83, 10–22. doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.03.074

Cheng, Y., Niu, J., Gao, N. (2012). Thermal comfort models: A review and numerical investigation. Building and Environment, 47, 13–22. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.05.011


Пристатейная библиография ГОСТ


Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua

Бараннік В. О. Енергоефективність України – чи досяжні поставлені стратегічні цілі? // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро, 2016. С. 4–9.

Термомодернізація житлового фонду: організаційний, юридичний, соціальний, фінансовий і технічний аспекти: практ. пос. вид. 2-ге. Львів, 2014. 240 c.

Советников Д. О. Строительство здания, отвечающего стандартам пассивного дома // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 9. С. 11–25.

Корниенко С. В. Опыт проектирования и строительства энергоэффективных зданий в г. Волгограде // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. № 9. С. 21–33.

Шойхет Б. М. Концепция энергоэффективного здания. Европейский опыт // Энергосбережение. 2007. № 7. С. 62–65.

Табунщиков Ю. А., Наумов А. Л. Энергоэффективность в строительстве. Гармонизация отечественной нормативной базы // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2012. Т. 6, № 6. С. 4–9.

Савин В. К., Савина Н. В. Архитектура и энергоэффективность зданий // Градостроительство. 2013. № 1. С. 82–84.

Воронін А. В. Досвід країн Євросоюзу в галузі технічного нормування теплового захистубудівель і споруд // Технології будівництва. 2007. № 4. С. 75.

Региональная экономика: учебник для вузов / Морозова Т. Г. и др.; под. ред. Т. Г. Морозовой. 2-е изд., и доп. М.: ЮНИТИ, 2006. 472 с.

ДБН В.2.6-31: 2006. Теплова ізоляція будівель. Київ: Мінрегіонбуд України, 2006. 71 с.

Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів: монографія / під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. 286 с.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 123 с.

Passive design strategies and performance of Net Energy Plus Houses / Rodriguez-Ubinas, E. et. al. // Energy and Buildings. 2014. Vol. 83. P. 10–22. doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.03.074 

Cheng Y., Niu J., Gao N. Thermal comfort models: A review and numerical investigation // Building and Environment. 2012. Vol. 47. P. 13–22. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.05.011 Copyright (c) 2018 Tetiana Apatenko, Olena Bezlyubchenko, Oleksandr Zavalniy

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)