DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.164237

Аналіз планування трудових ресурсів організації в умовах постіндустріальної економіки

Ganna Сhuhlata

Аннотация


У дослідженні проведено аналіз основних варіантів вибору методу підбору спеціалістів, який дозволив окреслити можливі дії організації згідно конкретних співвідношень між попитом та пропозицією робочої сили. Досліджено можливі заходи кадрової політики організації в умовах інформаційної економіки, які надали можливість визначити заходи організації для врегулювання ситуації «попит вищий за пропозицію». Проаналізовано особливості реалізації програми роботи організацій у сфері трудових ресурсів в умовах постіндустріального суспільства, що дозволило оцінити можливі результати від навчання і залучення спеціалістів


Ключевые слова


планування трудових ресурсів; організація; постіндустріальна економіка; кадрова політика; управління персоналом

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Ross, G. V., Yankin, D. V. (2016). Optimizatsiya organizatsionnoy struktury predpriyatiya na baze biznes-protsessov delovoy aktivnosti personala. Konsul'tant direktora, 6.

Shekshnya, S. V., Emoshkin, N. N. (2002). Strategicheskoe upravlenie personalom v epokhu Interneta. Moscow: Biznes-shkola Intel-sintez, 320.

Zakharchyn, H. M., Liubomudrova, N. P., Vynnychuk, R. O. (2015). Motyvuvannia y rozvytok personalu: kulturolohichnyi aspekt. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 284.

Partyka, I. V. (2015). Suchasni pidkhody do upravlinnia personalom na innovatsiinykh zasadakh. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 8, 559–561.

Singh, H. (2003). Building Effective Blended Learning Programs. Issue of Educational Technology, 43 (6), 51–54.

Klatterbag, D. (2008). Komandnyy kouching na rabochem meste: tekhnologiya sozdaniya samoobuchayushheysya organizatsii. Moscow: EKSMO, 288.

Karampiperis, P. (2005). Adaptive Learning Resources Sequencing in Educational Hypermedia Systems. Educational Technology & Society, 8 (4), 128–147.

Pushkar, A. I., Vil'khivskaya, O. V. (2014). Tekhnologii elektronnogo biznesa v innovatsionnom razvitii predpriyatiy. Kharkiv: Shhedra sadiba plyus, 256.

Butenko, I. A., Kurnosova, A. V. (2014). Napriamky vdoskonalennia kadrovoi polityky ta pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia personalom pidpryiemstva. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 3, 7–11.

Petrova, E. V., Petrov, O. A. (2012). Sovershenstvovanie sistemy upravleniya personalom kak uslovie effektivnogo funktsionirovaniya organizatsii. Vestnik CHGPU im. I. Ya. Yakovleva, 1 (73 (1)), 123–126.


Пристатейная библиография ГОСТ


Росс Г. В., Янкин Д. В. Оптимизация организационной структуры предприятия на базе бизнес-процессов деловой активности персонала // Консультант директора. 2016. № 6.

Шекшня С. В., Емошкин Н. Н. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета. Москва: Бизнес-школа Интел-синтез, 2002. 320 с.

Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 284 c.

Партика І. В. Сучасні підходи до управління персоналом на інноваційних засадах // Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 559–561.

Singh H. Building Effective Blended Learning Programs // Issue of Educational Technology. 2003. Vol. 43, Issue 6. P. 51–54.

Клаттербаг Д. Командный коучинг на рабочем месте: технология создания самообучающейся организации. Москва: ЭКСMO, 2008. 288 с.

Karampiperis P. Adaptive Learning Resources Sequencing in Educational Hypermedia Systems // Educational Technology & Society. 2005. Issue 8 (4). P. 128–147.

Пушкарь А. И., Вильхивская О. В. Технологии электронного бизнеса в инновационном развитии предприятий. Харьков: Щедра садиба плюс, 2014. 256 с.

Бутенко І. А., Курносова А. В. Напрямки вдосконалення кадрової політики та підвищення ефективності управління персоналом підприємства // Вісник економічної науки України. 2014. № 3. С. 7–11.

Петрова Е. В., Петров О. А. Совершенствование системы управления персоналом как условие эффективного функционирования организации // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2012. № 1 (73). Ч. 1. С. 123–126.Copyright (c) 2019 Ganna Сhuhlata

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)