DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.164584

Управління високотехнологічною організацією на основі аналізу ефективності кадрового потенціалу

Valentina Gerasimenko

Аннотация


У статті проведено аналіз вихідних параметрів моделювання процесу управління організацією на основі аналізу ефективності кадрового потенціалу, який дозволив виявити невикористані резерви підвищення продуктивності праці. Виконано крокову регресію з установкою Backward, яка дала змогу розрахувати параметри регресії. Побудовано адекватну модель продуктивності праці та здійснено економічну інтерпретацію її параметрів, що дозволило створити можливості для використання моделі з метою аналізу поточних резервів росту продуктивності праці


Ключевые слова


кадровий потенціал; крокова регресія; продуктивність праці; високотехнологічна організація; управління; ефективність

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Naumenko, M. (2017). Development of strategic management models of integrated corporate structures. ScienceRise, 3 (32), 25–28. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.95523

Danylenko, O. A. (2011). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti upravlinnia personalom orhanizatsii. Aktualni Problemy Ekonomiky, 6 (120), 89–94.

Naumenko, M. O., Zhabko, Yu. P. (2014). Upravlinnia personalom pidpryiemstva v suchasnykh rynkovykh umovakh. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 47, 140–147.

Kovalchuk, S. Ye., Holiuk, V. Ya. (2018). Osoblyvosti upravlinnia personalom torhovelnoho pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky i upravlinnia, 12, 81–91.

Chen, L., Ellis, S. C., Suresh, N. (2016). A supplier development adoption framework using expectancy theory. International Journal of Operations & Production Management, 36 (5), 592–615. doi: http://doi.org/10.1108/ijopm-09-2013-0413

Kock, A., Georg Gemünden, H. (2016). Antecedents to Decision-Making Quality and Agility in Innovation Portfolio Management. Journal of Product Innovation Management, 33 (6), 670–686. doi: http://doi.org/10.1111/jpim.12336

Prodan, I. O. (2013). Stanovlennia systemy upravlinnia personalom pidpryiemstva na innovatsiinykh zasadakh. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 776, 61–66.

Butenko, I. A., Kurnosova, A. V. (2014). Napriamky vdoskonalennia kadrovoi polityky ta pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia personalom pidpryiemstva. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 3, 7–11.

Zhou, L., Zhang, Y.-Y., Wang, Z.-J., Rao, L.-L., Wang, W., Li, S. et. al. (2016). A Scanpath Analysis of the Risky Decision-Making Process. Journal of Behavioral Decision Making, 29 (2-3), 169–182. doi: http://doi.org/10.1002/bdm.1943

Bielik, V. D. (2014). Stratehichni napriamy udoskonalennia upravlinnia personalom na pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 3, 114–121.


Пристатейная библиография ГОСТ


Науменко М. О. Розробка моделей стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами // ScienceRise. 2017. № 3 (32). С. 25–28. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.95523 

Даниленко О. А. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом організації // Актуальні Проблеми Економіки. 2011. № 6 (120). C. 89–94.

Науменко М. О., Жабко Ю. П. Управління персоналом підприємства в сучасних ринкових умовах // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 140–147.

Ковальчук С. Є., Голюк В. Я. Особливості управління персоналом торговельного підприємства // Актуальні проблеми економіки і управління. 2018. № 12. С. 81–91.

Chen L., Ellis S. C., Suresh N. A supplier development adoption framework using expectancy theory // International Journal of Operations & Production Management. 2016. Vol. 36, Issue 5. P. 592–615. doi: http://doi.org/10.1108/ijopm-09-2013-0413 

Kock A., Georg Gemünden H. Antecedents to Decision-Making Quality and Agility in Innovation Portfolio Management // Journal of Product Innovation Management. 2016. Vol. 33, Issue 6. P. 670–686. doi: http://doi.org/10.1111/jpim.12336 

Продан І. О. Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційних засадах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 61–66.

Бутенко І. А., Курносова А. В. Напрямки вдосконалення кадрової політики та підвищення ефективності управління персоналом підприємства // Вісник економічної науки України. 2014. № 3. С. 7–11.

A Scanpath Analysis of the Risky Decision-Making Process / Zhou L., Zhang Y.-Y., Wang Z.-J., Rao L.-L., Wang W., Li S. et. al. // Journal of Behavioral Decision Making. 2016. Vol. 29, Issue 2-3. P. 169–182. doi: http://doi.org/10.1002/bdm.1943 

Бєлік В. Д. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом на підприємствах харчової промисловості // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2014. № 3. С. 114–121.Copyright (c) 2019 Valentina Gerasimenko

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)