DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.36925

The destruction of talents and social security

Błażej Balewski

Аннотация


Assuming O. Spengler’s remark, criticizing the enlightenment theory of linear, cumulative progress encompassing the whole of humanity and all manifestations of human activity, to be justified, an attempt should be made to search for ways to ensure the optimization of the path of development. Investigating the authors of the future progress of Europe’s regions unification appears especially relevant. It requires incessant research in order to identify the determinants of progress, which are considered to include processes, structure, as well as human beings themselves, especially the one considered to be a talent


Ключевые слова


competency; talent; components of talent; talent management; the destruction of talents; social security

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Brockhaus (1820). Allgemeine Deutsche real-Enzyklopädie für die gebildeten Stände. 10 Aufl., Bd. 5. Leipzig, 164. As quoted in: Koselleck. Semantyka historyczna [Historical Semantics] (2001). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 482.

Kotarbiński, T. (1949). O postawie reistycznej czyli konkretystycznej. The reistic, or concretistic approach, 4 (10), 3–11. In: Kotarbiński, T. (1958). Wybór pism (Selected works). Vol. 2: Myśli o myśleniu (Thoughts about thinking). Warsaw: PWN, part: “Reizm somatyczny” (“Somatic reism”), 137–155.

Ajdukiewicz, K. (1985). Język i znaczenie [Language and meaning]. In: Ajdukiewicz, K. Język i poznanie. Wybór pism z lat 1920-1939 [Language and cognition. Selected works 1920-1939]. Vol. 1. Warsaw, § 11. As quoted in: Markiewicz, B. (1988). Filozofia. Wybór tekstów [Philosophy. Chosen texts]. WSiP, Warsaw, 197–198

Turnau, J. (2005). Czytania biblijne przeznaczone w Kościele rzymskokatolickim na XXXIII niedzielę zwykłą [Biblical readings for the 33rd ordinary Sunday in the Catholic Church]. Warsaw: GW.

Kopaliński, W. (1985). Słownik wyrazów obcych [Dictionary of foreign words]. Warsaw: Wiedza Powszechna, 416.

Kopaliński, W. (1997). Słownik mitów i tradycji kultury [Dictionary of myths and cultural traditions]. Warsaw: PIW, 1165.

Stabryła, S. (1988). Starożytna Grecja [Ancient Greece]. Warsaw: WSiP.

Winniczuk, L. (Ed.) (1976). Mały słownik kultury antycznej. Grecja – Rzym [A small dictionary of classical antiquity. Greece – Rome]. Warsaw: Wiedza Powszechna, 286.

Juszkiewicz, P. (1975). History of mathematics from ancient times to the beginning of the XIX century. Vol. 1. Warsaw: PWN, 68.

Winniczuk, L. (Ed.) (1976). Mały słownik kultury antycznej. Grecja – Rzym [A small dictionary of classical antiquity. Greece – Rome]. Warsaw: Wiedza Powszechna, 286.

Aristotle. Etyka Nikomachejska [Nicomachean Ethics] (1982). Book 5. Warsaw: PWN, 177–179.

Wałek-Czarnecki, T., Witkowski, St. (1934). Dzieje greckie [Greek history]. Vol. 1. Warsaw: Trzaska, Evert & Michalski, 24. In: Stabryła, S. (1988). Starożytna Grecja [Ancient Greece]. Warsaw: WSiP, 45.

Brückner, A. (In). (1927). Słownik etymologiczny języka polskiego [Polish etymological dictionary]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 564.

Kumaniecki, K. (1984). Słownik łacińsko-polski [Polish-Latin dictionary] . Warsaw: PWN, 493.

Jaczynowska, M. (1986). Historia starożytnego Rzymu [History of ancient Rome]. Warsaw: PWN, 69.

Brückner, A. (1939). Encyklopedia staropolska [Old Polish encyclopedia]. Warsaw: Trzaska, Evert & Michalski, 140.

Luke 19:13-15. Available at: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+19%3A13-15&version=KJV

Kopaliński, W. (1997). Słownik mitów i tradycji kultury [Dictionary of myths and cultural traditions]. Warsaw: PIW, 1165.

Matthew 25:14-15, 27. Available at: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+25%3A14-15&version=ESV

Bańko, M. (Ed.) (2005). Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych [The Great Dictionary of Synonyms]. Warsaw: PWN, 801.

Koselleck, R. (2001). Semantyka historyczna [Historical semantics]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 486.

Constitution of the People’s Republic of Poland (1952). JoL No. 33, pos. 232.

Okoń, W. (2004). Nowy leksykon pedagogiczny [New pedagogical lexicon] 4th edition, revised. Warsaw: WA Żak, 411.

Baley, S. (1958). Psychologia wychowawcza w zarysie [An outline of pedagogical psychology]. Warsaw: PWN, 234–242.

Sherman, H., Farina, A. (1974). Social adequacy of parents and children. Journal of Abnormal Psychology, 83 (3), 327–330. doi: 10.1037/h0036602

Hanke, H. (1971). Aktuelle Erziehungsproblemme. Heidenheim: Heidenheimer Verlagsanstalt, 70. and Ries, H. Soziale Struktur des Bildungssystems und Sozialisation von Talenten (1971). Stuttgart: Enke Verlag, 262.

Mill, J., Mill, S. I.; as quoted in: Bandura, L. (1974). Uczniowie zdolni. Kierowanie ich kształceniem [Gifted students: how to guide their education]. Warsaw: Nasza Księgarnia, 18.

Glensk, Cz. (1991). Myślę, więc jestem [I think, therefore I am]. Warsaw: Antyk, 18–19, 50, 85, 106, 142, 168, 251, 266.

Sienkiewicz, H. (1978). Janko Muzykant [Janko the Musician] Vol. 1. Warsaw: PIW, 289.

Prus, B. A.; in: Prus, B. (1984). Pisma wybrane [Selected works]. Vol. 2. Warsaw: PIW, 113.

Olszewska-Dyoniziak, B. (2001). Człowiek-Kultura-Osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej [Humanity-Culture-Personality. An introduction to classical cultural anthropology]. Wrocław: Atla, 2, 28

Kaczmarska, A., Sienkiewicz, Ł.; in: Borkowska, S. (2005). Identyfikacja i pomiar talentu w organizacji [Identifying and measuring talent in an organization]. Zarządzanie talentami [Talent management]. Warsaw: IPiSS, 53.

Dante. De Vulgari Eloquentia (2002). Kęty: Antyk, 1.

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. The University of Chicago Press, Chicago. Warsaw. 1968, chap. 10. As quoted in: Markiewicz, B. (1988). Filozofia. Wybór tekstów [Philosophy. Selected works]. WSiP, Warsaw, 457.

Descartes, R. (1958). Medytacje o pierwszej filozofii [Meditations of first philosophy] Vol. 1. Warsaw, 420–421.

Descartes, R. (2002). Reguły kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne [Rules for the direction of the mind. A search for truth by means of the natural light]. 3rd edition. Kęty: Antyk, Rule VII, 32.

Borkowska, S. (Ed.) (2005). Zarządzanie talentami [Talent management]. Warsaw: IPiSS, 20–21, 29–36, 97.

Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie [Praxiology. An introduction to the science of efficient action]. 4th edition. Wrocław: Ossolineum, 404.

Guryn, H. (2007). Wyłanianie talentów [Talent selection]. Personnel, 104–105.

Sosińska, N. (2007). Magia rozwoju talentów [The magic of talent development]. Kraków: IFC Press, 15.

Balewski, B., Janowski, A.; in: Pawnik, W., Zbiegeń-Maciąg, L. (Eds.) (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu, a zarządzanie talentami [Corporate social responsibility and talent management]. Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne [Organizations in innovative economy - social, legal, and psychological aspects]. Kraków: AGH, 37.

Balewski, B., Janowski, A.; in: Pawnik, W., Zbiegeń-Maciąg, L. (Ed.) (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu, a zarządzanie talentami [Corporate social responsibility and talent management]. Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne [Organizations in innovative economy – social, legal, and psychological aspects]. Kraków: AGH, 37.

Listwan, T.; in: Borkowska, S. (2005). Zarządzanie talentami – wyzwania współczesnych organizacji [Managing talents – the challenges of modern organizations], 21.

In: FOB Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce w 2002 roku [FOB Report - Responsible Business in Poland in 2002] (2003). Warsaw: FOB, 5. In: Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Pallotinum, 437.

Sosińska, N. (2007). Magia rozwoju talentów [The magic of talent development]. Kraków: IFC Press, 15.

Sienkiewicz, H. (1978). Janko Muzykant [Janko the Musician] Vol. 1. Warsaw: PIW, 294.

Makarenko, A. S. (1949). Izbrannyje piedagogiczeskije soczynienija. Moscow, 130.

Fliegler, L. A. (1961). Curriculum planning for the gifted. Prentice-Hall, 31.

Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie [Praxiology. An introduction to the science of efficient action] 4th edition. Wrocław: Ossolineum, 213.

Plato (1958). The Republic. Book IV. Warsaw, .

Janowski, A. (2007). Kompetencje agentów ubezpieczeniowych a efektywność towarzystw ubezpieczeń na życie [Competencies of life insurance agents and the effectiveness of life insurance companies]. Unpublished doctoral thesis. Warsaw: Instytut Orgmasz, 146, 149.

Lyotard, J. F. (1971).; as quoted in: M. Vogt (2004). Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy [The Postmodern Condition: A Report on Knowledge]. Historia filozofii (History of philosophy) Warsaw: KDC, 407.

Plato (1956). Polityk [Statesman]. Warsaw: PWN, 284D, 156. Available at: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0172%3Atext%3DStat.%3Asection%3D284d (Last accessed: 22 December 2014).

Plato (1956). Polityk [Statesman]. Warsaw: PWN, 285A. Available at: http://classics.mit.edu/Plato/stateman.html (Last accessed: 22 December 2014).

Anderson, G. C. (1993). Managing Performance Appraisal Systems. Oxford: Blackwell.

McKenna, E., Beech, N. (1997). Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resource management]. Warsaw: Gebethner i S-ka, 153.

Pocztowski, A. (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resource management]. Wrocław: Ossolineum, 125.

Smyk, E.; in: Rybak, M. (Ed.). Znaczenie oceniania w kształtowaniu rozwoju pracowników [The importance of evaluation in promoting employee development]. Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie [Human capital management in an enterprise]. In: Monografie i opracowania [Monographs and studies]. Vol. 470 (IFGN 41). Warsaw: SGH, 162.

Sloman, M. Strategia szkolenia pracowników [A handbook of employee training strategy]. Warsaw: PWN, 142.

Dante (2002). De Monarchia. Warsaw: Antyk. Chapter XIII, 1. Available at: http://oll.libertyfund.org/titles/2196 (Last accessed: 22 December 2014)


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Brockhaus [Text] / Allgemeine Deutsche real-Enzyklopädie für die gebildeten Stände. 10 Aufl., Bd. 5. Leipzig, 1820. – 164 p. As quoted in: Koselleck. Semantyka historyczna [Historical Semantics] [Text] / Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001. – 482 p.

2. Kotarbiński, T. O postawie reistycznej czyli konkretystycznej [Text] / T. Kotarbiński // The reistic, or concretistic approach. – 1949. – Vol. 4, Issue 10. – P. 3–11. In: Kotarbiński, T. Wybór pism (Selected works). Vol. 2: Myśli o myśleniu (Thoughts about thinking) [Text] / T. Kotarbiński. – Warsaw: PWN, part: “Reizm somatyczny” (“Somatic reism”), 1958. – P. 137–155.

3. Ajdukiewicz, K. Język i znaczenie [Language and meaning] [Text] / K. Ajdukiewicz; translated into Polish by F. Zeidler, 1985. In: Ajdukiewicz, K. Język i poznanie. Wybór pism z lat 1920-1939 [Language and cognition. Selected works 1920-1939] [Text] / K. Ajdukiewicz. – Vol. 1. Warsaw, § 11. As quoted in: Markiewicz, B. Filozofia. Wybór tekstów [Philosophy. Chosen texts] [Text] / B. Markiewicz. – WSiP, Warsaw, 1988. – P. 197–198

4. Turnau, J. Czytania biblijne przeznaczone w Kościele rzymskokatolickim na XXXIII niedzielę zwykłą [Biblical readings for the 33rd ordinary Sunday in the Catholic Church] [Text] / J. Turnau. – Warsaw: GW, 2005

5. Kopaliński, W. Słownik wyrazów obcych [Dictionary of foreign words] [Text] / W. Kopaliński. – Warsaw: Wiedza Powszechna, 1985. – 416 p.

6. Kopaliński, W. Słownik mitów i tradycji kultury [Dictionary of myths and cultural traditions] [Text] / W. Kopaliński. – Warsaw: PIW, 1997. – 1165 p.

7. Stabryła, S. Starożytna Grecja [Ancient Greece] [Text] / S. Stabryła. – Warsaw: WSiP, 1988.

8. Mały słownik kultury antycznej. Grecja – Rzym [A small dictionary of classical antiquity. Greece – Rome] [Text] / L. Winniczuk (Ed.). – Warsaw: Wiedza Powszechna, 1976. – 286 p.

9. Juszkiewicz, P. История математики c древнейших времен до начaла XIX столетия. Т. 1. [Текст] / P. Juszkiewicz; пер. на пол. S. Dobrzycki. – Warsaw: PWN, 1975. – 68 p.

10. Mały słownik kultury antycznej. Grecja – Rzym [A small dictionary of classical antiquity. Greece – Rome] [Text] / L. Winniczuk (Ed.). – Warsaw: Wiedza Powszechna, 1976. – 286 p.

11. Aristotle. Etyka Nikomachejska [Nicomachean Ethics] [Text] / Book 5. Warsaw: PWN, 1982. –P. 177–179.

12. Wałek-Czarnecki, T. Dzieje greckie [Greek history]. Vol. 1. [Text] / T. Wałek-Czarnecki, St. Witkowski. – Warsaw: Trzaska, Evert & Michalski, 1934. – 24 p. In: Stabryła, S. Starożytna Grecja [Ancient Greece] [Text] / S. Stabryła. – Warsaw: WSiP, 1988. – 45 p.

13. Słownik etymologiczny języka polskiego [Polish etymological dictionary] [Text] / A. Brückner (In). – Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. – 564 p.

14. Kumaniecki, K. Słownik łacińsko-polski [Polish-Latin dictionary] [Text] / K. Kumaniecki. – Warsaw: PWN, 1984. – 493 p.

15. Jaczynowska, M. Historia starożytnego Rzymu [History of ancient Rome] [Text] / M. Jaczynowska. – Warsaw: PWN, 1986. – 69 p.

16. Brückner, A. Encyklopedia staropolska [Old Polish encyclopedia] [Text] / A. Brückner. – Warsaw: Trzaska, Evert & Michalski, 1939. – 140 p.

17. Luke 19:13-15 [Electronic resource] / Available at: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+19%3A13-15&version=KJV

18. Kopaliński, W. Słownik mitów i tradycji kultury [Dictionary of myths and cultural traditions] [Text] / W. Kopaliński. – Warsaw: PIW, 1997. – 1165 p.

19. Matthew 25:14-15, 27 [Electronic resource] / Available at: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+25%3A14-15&version=ESV

20. Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych [The Great Dictionary of Synonyms] [Text] / M. Bańko (Ed.). – Warsaw: PWN, 2005. – 801 p.

21. Koselleck, R. Semantyka historyczna [Historical semantics] [Text] / R. Koselleck; translated into Polish by W. Kunicki. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001. – 486 p.

22. Constitution of the People’s Republic of Poland [Text] / 1952. – JoL No. 33, pos. 232.

23. Okoń, W. Nowy leksykon pedagogiczny [New pedagogical lexicon] 4th edition, revised [Text] / W. Okoń. – Warsaw: WA Żak, 2004. – 411 p.

24. Baley, S. Psychologia wychowawcza w zarysie [An outline of pedagogical psychology] [Text] / S. Baley. – Warsaw: PWN, 1958. – P. 234–242.

25. Sherman, H. Social adequacy of parents and children [Text] / H. Sherman, A. Farina // Journal of Abnormal Psychology. – 1974. – Vol. 83, Issue 3. – P. 327–330. doi: 10.1037/h0036602 

26. Hanke, H. Aktuelle Erziehungsproblemme [Text] / H. Hanke. – Heidenheim: Heidenheimer Verlagsanstalt, 1971. – 70 p. and Ries, H. Soziale Struktur des Bildungssystems und Sozialisation von Talenten [Text] / H. Ries. – Stuttgart: Enke Verlag, 1971. – 262 p.

27. Mill, J. Uczniowie zdolni. Kierowanie ich kształceniem [Gifted students: how to guide their education] [Text] / J. Mill, S. I. Mill; as quoted in: L. Bandura. – Warsaw: Nasza Księgarnia, 1974. – 18 p.

28. Glensk, Cz. Myślę, więc jestem [I think, therefore I am] [Text] / Cz. Glensk. – Warsaw: Antyk. – 1991. – P. 18–19, 50, 85, 106, 142, 168, 251, 266.

29. Sienkiewicz, H. Janko Muzykant [Janko the Musician] Vol. 1 [Text] / H. Sienkiewicz. – Warsaw: PIW, 1978. – 289 p.

30. Prus, B. A. Pisma wybrane [Selected works]. Vol. 2 [Text] / B. A. Prus; in: B. Prus. – Warsaw: PIW, 1984. – 113 p.

31. Olszewska-Dyoniziak, B. Człowiek-Kultura-Osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej [Humanity-Culture-Personality. An introduction to classical cultural anthropology] [Text] / B. Olszewska-Dyoniziak // Wrocław: Atla. – 2001. – Vol. 2. – P. 28

32. Kaczmarska, A. Identyfikacja i pomiar talentu w organizacji [Identifying and measuring talent in an organization] [Text] / A. Kaczmarska, Ł. Sienkiewicz; in: S. Borkowska. – Zarządzanie talentami [Talent management]. Warsaw: IPiSS, 2005. – 53 p.

33. Dante. De Vulgari Eloquentia [Text] / translated into Polish by W. Olszaniec. – Kęty: Antyk, 2002. – 1 p.

34. Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions [Text] / T. S. Kuhn; translated into Polish by H. Ostromecka. – The University of Chicago Press, Chicago 1962. – Warsaw. 1968. – chap. 10. As quoted in: Markiewicz, B. Filozofia. Wybór tekstów [Philosophy. Selected works] [Text] / B. Markiewicz. – WSiP, Warsaw, 1988. – 457 p.

35. Descartes, R. Medytacje o pierwszej filozofii [Meditations of first philosophy] Vol. 1 [Text] / R. Descartes. – Warsaw, 1958. – P. 420–421.

36. Descartes, R. Reguły kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne [Rules for the direction of the mind. A search for truth by means of the natural light]. 3rd edition [Text] / R. Descartes; translated into Polish by L. Chmaj. – Kęty: Antyk, Rule VII, 2002. – 32 p.

37. Zarządzanie talentami [Talent management] [Text] / S. Borkowska (Ed.). – Warsaw: IPiSS, 2005. – P. 20–21, 29–36, 97.

38. Kotarbiński, T. Traktat o dobrej robocie [Praxiology. An introduction to the science of efficient action]. 4th edition [Text] / T. Kotarbiński. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – 404 p.

39. Guryn, H. Wyłanianie talentów [Talent selection] [Text] / H. Guryn. – Personnel, 2007. – P. 104–105.

40. Sosińska, N. Magia rozwoju talentów [The magic of talent development] [Text] / N. Sosińska. – Kraków: IFC Press, 2007. – 15 p.

41. Balewski, B. Społeczna odpowiedzialność biznesu, a zarządzanie talentami [Corporate social responsibility and talent management] [Text] / B.Balewski, A. Janowski; in: W. Pawnik, L. Zbiegeń-Maciąg (Eds.). – Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne [Organizations in innovative economy - social, legal, and psychological aspects]. Kraków: AGH, 2008. – 37 p.

42. Balewski, B. Społeczna odpowiedzialność biznesu, a zarządzanie talentami [Corporate social responsibility and talent management] [Text] / B. Balewski, A. Janowski; in: W. Pawnik, L. Zbiegeń-Maciąg (Ed.). – Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne [Organizations in innovative economy – social, legal, and psychological aspects]. Kraków: AGH, 2008. – 37 p.

43. Listwan, T. Zarządzanie talentami – wyzwania współczesnych organizacji [Managing talents – the challenges of modern organizations] [Text] / T. Listwan; in: S. Borkowska. – 2005. – 21 p.

44. In: FOB Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce w 2002 roku [FOB Report - Responsible Business in Poland in 2002] [Text] / Warsaw: FOB, 2003. – 5 p. In: Katechizm Kościoła Katolickiego [Text] / Poznań: Pallotinum, 1994. – 437 p.

45. Sosińska, N. Magia rozwoju talentów [The magic of talent development] [Text] / N. Sosińska. – Kraków: IFC Press, 2007. – 15 p.

46. Sienkiewicz, H. Janko Muzykant [Janko the Musician] Vol. 1 [Text] / H. Sienkiewicz. – Warsaw: PIW, 1978. – 294 p.

47. Makarenko, A. S. Izbrannyje piedagogiczeskije soczynienija [Text] / A. S. Makarenko. – Moscow, 1949. – 130 p.

48. Fliegler, L. A. Curriculum planning for the gifted [Text] / L. A. Fliegler. – Prentice-Hall, 1961. – 31 p.

49. Kotarbiński, T. Traktat o dobrej robocie [Praxiology. An introduction to the science of efficient action] 4th edition [Text] / T. Kotarbiński. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – 213 p.

50. Plato [Text] / translated into Polish by W. Witwicki. – The Republic. Book IV. – Warsaw, 1958.

51. Janowski, A. Kompetencje agentów ubezpieczeniowych a efektywność towarzystw ubezpieczeń na życie [Competencies of life insurance agents and the effectiveness of life insurance companies] [Text]: unpublished doctoral thesis / A. Janowski. – Warsaw: Instytut Orgmasz, 2007. – P. 146, 149.

52. Lyotard, J. F. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy [The Postmodern Condition: A Report on Knowledge] [Text] / J. F. Lyotard; as quoted in: M. Vogt (2004). – Historia filozofii (History of philosophy) Warsaw: KDC, 1971. – 407 p.

53. Plato. Polityk [Statesman] [Electronic resource] / translated into Polish by W. Witwicki. – Warsaw: PWN, 284D, 1956– 156 p. – Available at: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0172%3Atext%3DStat.%3Asection%3D284d (Last accessed: 22 December 2014).

54. Plato. Polityk [Statesman] [Electronic resource] / translated into Polish by W. Witwicki. – Warsaw: PWN, 285A, 1956. – Available at: http://classics.mit.edu/Plato/stateman.html (Last accessed: 22 December 2014).

55. Anderson, G. C. Managing Performance Appraisal Systems [Text] / G. C. Anderson. – Oxford: Blackwell, 1993.

56. McKenna, E. Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resource management] [Text] / E. McKenna, N. Beech. – Warsaw: Gebethner i S-ka, 1997. – 153 p.

57. Pocztowski, A. Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resource management] [Text] / A. Pocztowski. – Wrocław: Ossolineum, 1996. – 125 p.

58. Smyk, E. Znaczenie oceniania w kształtowaniu rozwoju pracowników [The importance of evaluation in promoting employee development] [Text] / E. Smyk; in: M. Rybak (Ed.). – Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie [Human capital management in an enterprise]. In: Monografie i opracowania [Monographs and studies]. Vol. 470 (IFGN 41). – Warsaw: SGH. – 162 p.

59. Sloman, M. Strategia szkolenia pracowników [A handbook of employee training strategy] [Text] / M. Sloman. – Warsaw: PWN. – 142 p.

60. Dante. De Monarchia [Electronic resource] / translated into Polish by T. Seńko. – Warsaw: Antyk. – 2002. – Chapter XIII, 1. – Available at: http://oll.libertyfund.org/titles/2196 (Last accessed: 22 December 2014)Copyright (c) 2015 Błażej Balewski

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)