Формування толерантності через призму «злиття культур» – досвід розвинених країн (США, Канада, Австралія, Великобританія, Німеччина)

Inna Shpylova

Аннотация


У статті розглянуто демографічні, соціально-психологічні та культурні передумови формування комунікативної толерантності через призму «злиття культур». Визначено сутність таких понять, як «мультикультуралізм», «поліетнічне середовище», «толерантність». Охарактеризовано підходи до визначення і дослідження толерантності, етнічної (міжетнічної) толерантності на прикладі ряду країн (США, Канада, Австралія, Великобританія, Німеччина).

На основі світового досвіду представлено головні напрямки формування толерантності в умовах вітчизняної системи виховання та освіти


Ключевые слова


толерантність; мультикультуралізм; поліетнічне середовище; плюралізм; культурна депривація; асиміляція; ідентифікація

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bahov, I. S.; Chernuha, N. M. (Ed.) (2016). Kanadskiy multikulturalizm: vid shvalennya do kritiki i fobiyi. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 174.

Ogienko, O. I. (2014). Polikulturni zasadi vischoyi osviti Velikoyi Britaniyi, SShA, Kanadi i Avstraliyi. Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovatsiyni tehnologiyi, 10, 173–181.

Gomilko, O. E. (Ed.) (2005). Kontseptsiya multikulturalizmu. Kyiv: Stilos, 143.

Banks, J. (1981). Multiethnic Education: Theory and Practice. Boston: Allyn and Bacon, 336.

Nieto, S., Bode, P. (2012). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education. London: Pearson, 480.

Sliter, K. (2012). Multicultural Education in Your Classroom. New York, 202.

Deklaratsiya printsipov terpimosti, utverzhdena rezolyutsiey 5.61 Generalnoy konferentsii YuNESKO ot 16 noyabrya 1995 goda (1995). Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_503

Ekadumov, A. I. (2015). Dialog kultur i paradoksyi multikulturalizma v mnogopolyarnom mire. Minsk: BGU, 157.

Drozhzhina, S. V. (2010). Multikulturalizm: kontseptualna model ta prakseologichni vimiri yiyi realizatsiyi v ukrayinskomu sotsiumi. Simferopol, 31.

Kryisko, V. G. (Ed.) (1999). Etnopsihologicheskiy slovar. Moscow: Moskovskij psihologo-social'nyj institut, 343.


Пристатейная библиография ГОСТ


Бахов, І. С. Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії [Текст]: монографія / І. С. Бахов; ред. Н. М. Чернухa. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 174 с.

Огієнко, О. І. Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 10. – С. 173–181.

Концепція мультикультуралізму [Текст]: зб. наук. пр. / ред. О. Є. Гомілко. – К.: Стилос, 2005. – 143 c.

Banks, J. Multiethnic Education: Theory and Practice [Text] / J. A. Banks. – Boston: Allyn and Bacon, 1981. – 336 р.

Nieto, S. Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education [Text] / S. Nieto, P. Bode. – London: Pearson, 2012. – 480 p.

Sliter, K. Multicultural Education in Your Classroom [Text] / K. Sliter. – New York, 2012. – 202 р.

Декларация принципов терпимості, утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года [Текст]. – 1995. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_503

Екадумов, А. И. Диалог культур и парадоксы мультикультурализма в многополярном мире [Текст] / А. И. Екадумов. – Минск: БГУ, 2015. – 157 c.

Дрожжина, С. В. Мультикультуралізм: концептуальна модель та праксеологічні виміри її реалізації в українському соціумі [Текст]: автореф. дис. … д-ра філос. наук / С. В. Дрожжина. – Сімферополь, 2010. – 31 с.

Этнопсихологический словарь [Текст] / ред. В. Г. Крысько. – М.: Московский психолого-социальный институт, 1999. – 343 с.

DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.98410

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
Copyright (c) 2017 Inna Shpylova

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)