Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 9, № 3 (14) (2015) Особливості кардіогемодинаміки при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального стану нирок Аннотация
Петро Петрович Бідзіля
 
Том 8, № 3(13) (2015) Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння Аннотация
Петро Петрович Бідзіля
 
Том 2, № 3 (19) (2016) Зміни лабораторних показників та функціонального стану лівого шлуночка у чоловіків з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від важкості хронічної серцевої недостатності Аннотация
Петр Петрович Бидзиля
 
Том 3, № 1 (3) (2014) Програма формування позитивної соціальної мотивації до правильної харчової поведінки осіб, які займаються фізичною культурою та спортом Аннотация
Олег Іванович Циганенко, Ярослав Володимирович Першегуба, Микола Йосипович Ящур
 
Том 1, № 3 (18) (2016) Відношення кортизол/ДГЕА та показники ліпідного профілю сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різним індексом вісцерального ожиріння Аннотация
Наталія Миколаївна Кушнарьова, Вадим Валерійович Корпачев, Олеся Вадимівна Корпачева-Зінич, Наталія Марківна Гуріна, Ольга Володимирівна Прибила
 
Том 12, № 3 (17) (2015) Індекс абдомінального ожиріння як маркер порушення жирнокислотногоспектру тригліцеридів сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу Аннотация
Наталія Миколаївна Кушнарьова
 
Том 12, № 3 (17) (2015) Вікові зміни систолічної та діастолічної функції міокарда при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням Аннотация
Петро Петрович Бідзіля
 
Том 11, № 3 (16) (2015) Первинна баріатрична операція як етап передопераційної підготовки хворих на рубцеву грижу з супутнім морбідним ожирінням Аннотация
Олександр Юрійович Усенко, Андрій Семенович Лаврик, Олександр Степанович Тивончук, Борис Миколайович Кондратенко
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Функціональна активність наднирникових залоз та індекс абдомінального ожиріння як маркери дисліпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу Аннотация
Олеся Вадимівна Корпачева-Зінич
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Особливості спектрального складу жовчних кислот у пацієнтів з гіперурикемією в поєднанні з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом Аннотация
Олена Володимирівна Барабанчик
 
1 - 10 из 13 результатов 1 2 > >> 

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.