Effect of recreational activities on the physical development of girls 11–12 years of the preparatory medical group

Maryna Prudnikova

Abstract


Purpose: conduct research on the impact of recreational activities on changes in the body's systems of girls 11 and 12 years of preparatory medical group.

Material & Methods: 20 girls aged 11 and 12 who participated in the program developed by us during the year participated in the experiment. Assessment of the physical state of the body was carried out with the help of pedagogical and medico-biological methods.

Results: based on the results of the study, the dynamics of morphological and functional indices and the level of physical qualities of girls 11 and 12 years of the preparatory medical group.

Conclusion: results of the conducted study confirm the effectiveness of using recreational exercises with the help of various means that positively influenced the state of the systems of the organism of the girls of the preparatory medical group.


Keywords


adolescence; morphology; physical qualities

Full Text:

PDF

References


Krutsevich, T.Yu. & Bezverkhnyaya, G.V. (2010), Rekreatsiya v fizicheskoy kulture raznykh grupp naseleniya [Recreation in Physical Culture of Different Populations], Olimp. lit., Kiev. (in Russ.)

Mazurin, A.V. & Vorontsov, I.M. (2001), Propedevtika detskikh bolezney [Propaedeutics of Children's Diseases], OOO Izdatelstvo «Foliant», SPb. (in Russ.)

Nikityuk, B.A. & Chtetsov, V.P. (1990), Morfologiya cheloveka [Human Morphology], Izd-vo MGU, Moscow. (in Russ.)

Mulyk, K.V. (2015), Sportyvno-ozdorovchyi turyzm v systemi fizychnoho vykhovannia shkoliariv i studentiv [Sport and health tourism in the system of physical education of schoolchildren and students], KhDAFK, Kharkiv. (in Ukr.)

Prudnikova, M.S. (2011), Postroenie trenirovochnogo protsessa yunykh velosipedistok 12–15 let s uchetom stanovleniya spetsificheskogo biologicheskogo tsikla: dis. k-ta fіz. vikh. nauk [Construction of a training process for young cyclists aged 12–15 taking into account the formation of a specific biological cycle: PhD dis.], KhDAFK, Kharkіv, 282 с. (in Russ.)

Stepanova, O.N. (2008), Marketing v fizkulturno-sportivnoy deyatelnosti [Marketing in sports and sports], Sovetskiy sport, Moskva. (in Russ.)

Fedotov, V.I. & Vostokov, I.Ye. (2002), Sportivno-ozdorovitelnyy turizm [Sports and health tourism], Sov. sport, Moscow. (in Russ.)

Shyian, B.M. (2006), Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia shkoliariv [Theory and Methods of Physical Education of Schoolchildren], Part 1, Navchalna knyha – Bohdan, Ternopil. (in Ukr.)
Copyright (c) 2018 Maryna Prudnikova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.