Model characteristics of physical development and special physical preparedness of swimmers 12–15 years old

Authors

  • Оlena Politko

Keywords:

athletes, swimmers, physical development, preparedness, model characteristics

Abstract

Purpose: to develop model characteristics of indicators of physical development and special physical preparedness of young athletes of 12–15 years.

Material & Methods: analytical generalization of scientific literature data, pedagogical testing, anthropometry, spirometry, methods of mathematical statistics.

Results: established criteria for young athletes of different ages on the basis of indicators of physical development and special physical preparedness for the purpose of increasing the effectiveness of the intermediate selection in the acquisition of training groups.

Conclusions: the use of the proposed model characteristics of physical development and special physical fitness of young athletes at the stages of preliminary basic and specialized basic training makes it possible to determine their prospects for further sports development.

References

Bulgakova, N.Zh. (1986), Otbor i podgotovka yunykh plovtsov [Selection and preparation of young swimmers], Fizkultura i sport, Moscow. (in Russ.)

Davydov, V.Yu. & Avdiyenko, V.B. (2012), Otbor i orientatsiya plovtsov po pokazatelyam teloslozheniya v sisteme mnogoletney podgotovki (Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty) [Selection and orientation of swimmers in terms of physique in the long-term preparation], VGAFK, Volgograd. (in Russ.)

Kashkin, D.A., Popov, O.N. & Smirnov, V.V. (2004), Plavanie primernaya programma sportivnoy podgotovki dlya detsko-yunosheskih sportivnyh shkol specializirovannyh detsko yunosheskih shkol olimpiyskogo rezerva [Swimming: an approximate program of sports training for children and youth sports schools, specialized children's and youth schools of the Olympic reserve], Soviet sport, Moscow. (in Russ.)

Politko, E.V. (2013), "Osobennosti modelnyh morfo-funkcionalnyh harakteristik vysokokvalificirovannyh sportsmenov-plovcov", Innovatsionnye napravleniya rekreatsii, fizicheskoy reabilitatsii i zdorovesberegayushchikh tekhnologiy. Sbornik statey VӀ mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 28–29 noyabrya 2013 goda. Kharkov–Belgorod–Krasnoyarsk [Innovative directions of recreation, physical rehabilitation and health-saving technologies. Collection of articles VӀ International Scientific Conference, November 28–29, 2013. Kharkiv-Belgorod-Krasnoyarsk], KhSAPC, pp. 201-206. (in Ukr.)

Politko, O.V. & Kuznetsov, O.S. (2017), "Research of dynamics of indicators of physical development of young swimmers 6–10 years", Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi akademii fizychnoi kultury, KhSAPC, Kharkiv, No. 4. pp. 100-104. (in Ukr.)

Politko, E.V. & Skripel, K.A. (2015), "Peculiarities of the physical development of young athletes 11-16 years in sport swimming", ІІ Vseukraїnska studentska naukova Іnternet-konferentsіya (v ramkakh XV Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferentsії) «Fіzichna kultura, sport ta zdorov’ya» [II All-Ukrainian Student Scientific Internet Conference (within the framework of the XV International Scientific and Practical Conference) "Physical Culture, Sport and Health"], KhSAPC, Kharkiv, pp. 91-93. (in Russ.)

Sakhnovsky, K.P. (1995), Plavannya navchalna programa dlya dityacho-yunackih sporitvnih shkil, specializovanih dityacho-yunackih shkil olimpiyskogo rezervu, shkil vishchoi sporitvnoi maysternosti [Swimming: educational program for children-youth sports schools, specialized children-youth schools of the Olympic reserve, schools of the highest sports skill], Kiev. (in Ukr.)

Platonov, V.N. (2012), Sportivnoe plavanie: put k uspekhu [Sports swimming: the path to success: in two books], Olimpiyskaya literatura, Kiev. (in Russ.)

Chebotarevа, I.V. (1998), "Model characteristics of young athletes with specialization in the chosen mode of navigation", Yubileyniy sbornik trudov uchenyh RGAFK, posvyashchenniy 80-letiyu akademii, Moscow, Iss. 3, pp. 49-54 (in Russ.)

Shinkaruk, O.A. (2011), Otbor sportsmenov i oriyentatsiya ikh podgotovki v protsesse mnogoletnego sovershenstvovaniya (na materiale olimpiyskikh vidov sporta) [The selection of athletes and their orientation in the process of preparing a multi-year improvement (based on Olympic sports)], Kyiv. (in Russ.)

Politko, О. (2015), "Features of morphological and functional characteristics of young swimmers 14–18 years", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 1(45), pp. 95-101.

Politko, Yelena (2016), "The relationship model of technical and tactical and morpho-functional characteristics of highly skilled swimmers specializing in 50 m butterfly", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 3 (53). pp. 59-63.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Статті