Interrelation of psychophysiological indicators and physical readiness of qualified wrestlers

Authors

  • Yura Tropin
  • Natalya Boychenko

Keywords:

Purpose, to establish the features and degree of interrelation of psychophysiological indicators and physical readiness among qualified wrestlers. Material & Methods, analysis of scientific and methodological information, generalization of best practical experience, psychophysiological methods of r

Abstract

Purpose: to establish the features and degree of interrelation of psychophysiological indicators and physical readiness among qualified wrestlers.

Material & Methods: analysis of scientific and methodological information, generalization of best practical experience, psychophysiological methods of research, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. Thirty qualified wrestlers took part in the research, at the age of 19–22.

Results: the results of the study indicate the uniformity of the indices of simple and complex reactions, since the coefficient of variation lies in the range from 6,04% to 10,94%. The indicators of specific perceptions have a high coefficient of variation (from 15,56% to 48,82%), this is because specific perceptions more individually reflect the psychophysiological state of qualified wrestlers.

Conclusions: it is determined that the most informative indicators of physical readiness are the tests of the wrestler's strength abilities, which have reliable connections with 11 psychophysiological indicators, followed by tests characterizing the strength endurance, with five statistically significant interrelations.

References

Ashanin, V.S. & Romanenko, V.V. (2015), "The use of computer technology to assess sensorimotor reactions in martial arts", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 15-18. (in Russ.)

Boychenko, N.V. & Sushko, Yu.P. (2011), "Ways to increase the speed-strength preparedness of highly qualified wrestlers", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2, pp. 47-50. (in Russ.)

Boichenko, N.V. & Hryn, L.V. (2011), "Technical and tactical indicators of competitive activities of martial arts", Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 1, pp. 10-13. (in Ukr.)

Dagbaev, B.V. (2013), Podgotovka bortsov volnogo stilya s uchetom sovremennykh pravil sorevnovaniy: monografiya [Training of freestyle wrestlers taking into account modern rules of competitions: monograph], Izd-vo Buryatskogo gos. un-ta. (in Russ.)

Yermakov, S.S., Tropin, Yu.N. & Boychenko, N.V. (2016), "Special Physical Training of Qualified Fighters", Yedinoborstva, No. 2, pp. 20-23. (in Russ.)

Kamaev, O.I. & Tropin, Yu.N. (2013), "Effects of special strength qualities on technical and tactical preparedness in the fight", Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv: Sbornik statey IX nauchnoy konferentsii, 8 fevralya 2013 goda [Problems and perspectives for the development of sports games and martial arts: Collection of articles IX scientific conference, February 8, 2013], KhNPU, Kharkov, pp. 149-152. (in Russ.)

Nachinskaya, S.V. (2005), Sportivnaya metrologiya: posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy [Sports Metrology: A Handbook for Students of Higher Educational Institutions], Izdatelskiy tsentr «Akademiya», Moscow. (in Russ.)

Novikov, A.A. (2012), Osnovy sportivnogo masterstva [Fundamentals of Sporting Excellence], VNIIFK, Moscow. (in Russ.)

Pervachuk, R.V., Tropin, Yu.N., Romanenko, V.V. & Chuev, A.Yu. (2017), "Modeling characteristics of sensorimotor reactions and specific perceptions of skilled wrestlers", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 5, pp. 84-88. (in Russ.)

Taymazov, V.A. & Golub, Ya.V. (2004), Psikhofiziologicheskoe sostoyanie sportsmena. Metody otsenki i korrektsii [Psychophysiological state of the athlete. Methods of assessment and correction], Olimp SPb, SPb. (in Russ.)

Tropin, Yu.N. & Boychenko, N.V. (2014), "Analysis of the special physical preparedness of highly skilled wrestlers of the Greco-Roman style", Naukoviy chasopis Natsionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni M. P. Dragomanova, Seriya 15, No. 1, pp. 72-77. (in Russ.)

Tropin, Yu.N. (2017), "Model characteristics of physical fitness in sports wrestling", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2, pp. 98-101. (in Russ.)

Tropin, Yu.N., Romanenko, V.V., Golokha, V.L. & Veretelnikova, N.A. (2018), "Interrelation of physical development and physical readiness among qualified wrestlers", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1, pp. 102-107. (in Russ.)

Shatskykh, V.V. (2012), "Informative criteria of psychophysiological states of fighters in conditions of training activity", Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 3, pp. 137-142. (in Ukr.)

Iermakov, S., Podrigalo, L., Romanenko, V., Tropin, Y., Boychenko, N. & Rovnaya, O. (2016), «Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts», Journal of Physical Education and Sport, Vol. 16(2), pp. 433-441.

Korobeynikov, G., Korobeinikova, L. & Shatskih, V. (2013), «Age, psycho-emotional states and stress resistance in elite wrestlers», International Journal of Wrestling Science, Т. 3, No. 1, рр. 58-69.

Latyshev, S., Korobeynikov, G. & Korobeinikova, L. (2014), «Individualization of Training in Wrestlers», International Journal of Wrestling Science, Т. 4, No. 2, рр. 28-32.

Miarka, B. (2016), «Technical-tactical and physiological demands of wrestling combats», Revista de Artes Marciales Asiáticas, Т. 11, No. 1, рр. 18-31.

Saad, A. H. (2012), «Physiological profile of the young Egyptian wrestlers», World Journal of Sport Sciences, Т. 6, No. 1, рр. 45-50.

Tropin, Y. & Boychenko, N. (2014), «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition», Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 2, pp.117-120.

Tropin, Y., Romanenko, V. & Ponomaryov V. (2016), «Model characteristics of sensory-motor reactions and perceptions of specific wrestlers of different styles of confrontation», Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 3, pp. 99-103.

Zi-Hong, H. (2013), «Physiological profile of elite Chinese female wrestlers», The Journal of Strength & Conditioning Research, Т. 27, No. 9, pp. 2374-2395.

Zhumakulov, Z.P. (2017), «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling», Eastern European Scientific Journal, No. 5, рр. 29-35.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Статті