Improving the technical training of female athletes 10–11 years in rhythmic gymnastics in exercises with clubs

Authors

  • Alla Mullagіldіna
  • Inna Krasova

Keywords:

gymnastics, clubs, exercise combinations, discounts, competitions

Abstract

Purpose: to prove the expediency of using training combinations to increase the level of knowledge of young athletes with basic skills in exercises with clubs.

Material & Methods: study was attended by nine athletes of 10–11 years old who train at the Children's and Youth Sports School of Rhythmic Gymnastics in the training group of the 2nd year of study. Using the method of expert evaluation and video analysis, the level of technical preparedness of athletes in the exercises with clubs and discounts for the technique of the subject in competitions was determined.

Results: training combinations with clubs were developed, which consisted of exercises involving the combination of various technical work with the subject and body work with difficulty, as well as elements and connections from competitive programs.

Conclusion: as a result of the introduction of training combinations, the discounts on the components of the equipment used by the object at competitions decreased: for performing "mills" – from 1,7 to 1,0 points; when making small throws and catching clubs – from 3,8 points to 2,7 points; in non-fundamental (non-specific) work – from 2,5 points to 1,7 points.

References

Adashevskyi, V.M., Adashevskyi, V.M., Ermakov, S.S. & Lohvynenko, E.Y. (2014), "Individual biomechanical features of the interaction of athletes with objects in rhythmic gymnastics", Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 6, pp. 3-10. (in Russ.)

Andrieieva, R.I. (2011), Tekhnolohiia navchannia tekhniky vprav z obruchem na osnovi spetsialnoi fizychnoi pidhotovky yunykh himnastok: atoref. dys. k. n. z fiz. vykhovannia i sportu [Technology of training exercises with hoops on the basis of special physical training of young gymnasts: PhD thesis abstract], KhSAPC, Kharkiv, 21 p. (in Ukr.)

Andreeva, N.O. (2014), "The Importance of Individual Components of the Subject Training of Gymnasts According to the Questioning of Coaches of Different Qualifications", Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 9, pp. 3-10. (in Russ.)

Bayer, V.V. & Mullagildina, A.Ya. (2004), "Drawing up training combinations for various types of coordination abilities at the stage of preliminary basic training in rhythmic gymnastics (for example, exercises with clubs)", Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostey, No. 2, pp. 31-34. (in Russ.)

Bochkarnikova, N.V., Gaskov, A.V. & Ovchinnikova, Ye.I. (2018), "Development of the skill of subject manipulation in rhythmic gymnastics", Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya, No. 59-3, pp. 113-118.

Viner-Usmanova, I.A. (2013), Integralnaya podgotovka v khudozhestvennoy gimnastike: avtoref. dis. d-ra ped. nauk [Integral training in rhythmic gymnastics: DS thesis abstract], Sankt-Peterburg, 40 p. (in Russ.)

Zaytsev, A.A. & Rozhkova, L.V. (2011), "Pedagogical and psycho-physiological aspects of technical training with subjects in rhythmic gymnastics", Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Filologiya, pedagogika, psikhologiya, No. 11. pp. 6-7. (in Russ.)

Zayachuk, T.V., Shamgullina, G.R. & Romanchenko, O.A. (2016), "Trends in the development of rhythmic gymnastics at the present stage", Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Naukiprzyrodnicze, No. 6, pp. 47-52. (in Russ.)

Lisitskaya, T.S. & Novikova, L.A. (2017), "Training of complex throwing elements in rhythmic gymnastics", Fundamentalnye i prikladnye issledovaniya fizicheskoy kultury, sporta: traditsii i innovatsii. Materialy I Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Moscow, pp. 485-493. (in Russ.)

Karpenko, L.A. (2011), Teoriya i metodika obucheniya uprazhneniyam s predmetami v khudozhestvennoy gimnastike: Uchebno-metodicheskoe posobie [Theory and methods of teaching exercises with objects in rhythmic gymnastics], Belgorod. (in Russ.)

Medvedeva, Ye.N. & Suprun, A.A. (2010), "Pedagogical innovations as a condition for improving the process of technical training in rhythmic gymnastics", Obrazovanie cherez vsyu zhizn: nepreryvnoe obrazovanie v interesakh ustoychivogo razvitiya, No. 8, pp. 606-610. (in Russ.)

Mullagildina, A. (2017), “The Impact of Sensomotor Coordination on the Technical Preparedness of Young Female Athletes in Artistic Gymnastics”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2(58), pp. 62-66, doi:10.15391/snsv.2017-2.011. (in Russ.)

Mullahyldyna, A.Ya. & Krasova, I.V. (2018), "Tekhnichna pidhotovka sportsmenok 10-11 rokiv v khudozhnii himnastytsi u vpravakh z bulavamy", Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia №15, Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport), Vypusk 4 (98) 18, pp. 114-118. (in Ukr.)

FIG (2017), 2017–2020. Code of points. Rhythmic Gymnastics, available at: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/RG_CoP%202017-2020_updated%20with%20Errata_February%202017_e.pdf.

Sumenkova, A., Nakonechnaya, I. & Rudenko, A. (2012), "Kinematic analysis of the technique of making mills with clubs of highly skilled gymnasts in competitive compositions of rhythmic gymnastics", Molodіzhniy naukoviy vіsnik Skhіdnoєvropeyskogo natsіonalnogo unіversitetu іmenі Lesі Ukraїnki, No. 8. pp. 133-136. (in Russ.)

Terekhina, R.N. & Viner, I.A. (2006), "Integral training in rhythmic gymnastics", Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, No. 10, pp. 28-29. (in Russ.)

Downloads

Published

2019-02-28

Issue

Section

Статті