Personal development of junior students from deprivation of sensory systems in special boarding school

Svetlana Demchuk

Abstract


Purpose: to identify ways and content of personal development of younger pupils with sensory deprivation in the process of adaptive physical education (APE) special school. Material and Methods: with the help of the analysis and synthesis of the literature was opened the content of the personal development of younger pupils with sensory deprivation systems. Results: defines the purpose and components of personality formation and primary school children, ways for effective student-centered approach to raising a child with special needs and abilities. Conclusions: outlines ways to implement the goals and objectives of personal-centered approach in the process of adaptive physical education in the primary school children with sensory deprivation in special boarding school

Keywords


deprivation; sensory system; personal development

Full Text:

PDF

References


Yevseyev S. P. Teoriya i organizatsiya adaptivnoy fizicheskoy kultury [Theory and organization of adaptive physical education], Moscow, 2002, 448 p. (rus)

Yerakova L. A. Differentsirovannoye fizicheskoye vospitaniye slepykh i slabovidyashchikh shkolnikov v usloviyakh spetsializirovannogo internata : avtoref. kandidata nauk po fizicheskomu vospitaniyu i sportu [Differentiated physical education of blind and visually impaired students in a specialized boarding school :PhD thesis], Kiyev, 2005, 20 p. (rus)

Zhigarev A. M. Vospitatelnaya rabota v shkole-internate dlya slepykh detey [Educational work in a boarding school for blind children], Moscow, 1991, pp. 12–14. (rus)

Kozlenko M. O. Teorіya і metodika korektsіyno-rozvivalnoі roboti v sistemі fіzichnogo vikhovannya uchnіv dopomіzhnikh shkіl : avtoref. d-ra ped. nauk [Theory and methods of correction and developing work in the system of physical education students assisted schools :PhD thesis], Kyiv,1993, 50 p. (ukr)

Kulik T. V. Spetsialnoye obrazovaniye v Rossii XXI veka : traditsii, perspektivy, problemy [Special education in Russia in XXI century: tradition, prospects, problems], 2005, pp. 26–29. (rus)

Litosh N. L. Adaptivnaya fizicheskaya kultura. Psikhologo-pedagogicheskaya kharakteristika detey s narusheniyem v razvitii [Adaptive physical education. Psycho-pedagogical characteristics of children with developmental disorders], Moscow, 2002, 140 p. (rus)

Morgulis I. S. Puti povysheniya effektivnosti ucheb.-vosp. protsessa v shkolakh slepykh i slabovidyashchikh [Ways to improve the efficiency of teaching and educational process in the schools of the blind and visually impaired], Kyiv, 1982, 64 p. (rus)

Solovyev I. M., Shif Zh. I., Rozanova T. V., Yashkovoy N. V. Psikhologiya glukhikh detey [Psychology of deaf children], Moscow, 2006, 448 p. (rus)

Puyk T. Formirovaniye vzaimootnosheniy v kollektive glukhikh shkolnikov [Forming relationships in a team of deaf students], Vilnyus, 1986, pp. 60–62. (rus)

Puyk T. E. Issledovaniye lichnosti detey s narusheniyami slukha [Study of the personality of children with hearing impairment], Moscow, 1981, pp. 38–54. (rus)

Shesterova L. E. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol. 3, pp. 72–75.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Svetlana Demchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.