Calendar of holding sports competitions as a source in study of features of development of domestic sport in the 30s of the xxth century

Authors

  • Anastasia Bondar
  • Nataliia Saltan
  • Oleksandr Saltan

Keywords:

sports, calendar of sports events, sports schedules, sporting events, athletes

Abstract

Purpose: based on the analysis of a number of archive documents made an attempt to investigate the dynamics of development of Olympic and non-Olympic sports in the first decades of the Soviet period of the Ukrainian history. Materials and methods: the analysis and generalization of sources on the subject. Results: the features of the development of sports industry of the USSR in the 30-ies of 20th century are analyzed. Conclusion: it is proved, that the development of the sports field was caused by primarily political factors; equal attention was paid to Olympic and non-Olympic kinds of sports

References

Avtushenko І. B. Totalіtarizatsіya kulturnoi sferi suspіlnogo zhittya v USRR (20–30-tі pp. XX st.) : dis. ... kandidata іst. nauk [Totalitarization cultural aspects of life in the USSR (20-30 pp. XX century). : PhD diss.], Kyiv, 2001, 201 p. (ukr)

Yemchuk I. F., Zinchenko V. S., Ivakhin A. Ye. at al. Kiyevskiy infizkult : gody i lyudi [Kiev institute of physical education: years and people], Kyiv, 1990, 216 p. (rus)

Oleynik N. A., Grot Yu. I.Istoriya fizicheskoy kultury i sporta na Kharkovshchine. (Lyudi, gody, fakty. 1874–1950 g.g.) [History of physical culture and sports in the Kharkiv region. (Those years, the facts. 1874-1950 years)], vol.. 1, Kharkov, 2002, 376 p. (rus)

Tepper Yu. N. Razvitiye fizkulturnogo dvizheniya v Ukrainskoy SSR (1917-1959 gg) : avtoref. kand. ped. nauk [Development of the sports movement in the Ukrainian SSR : PhD thesis], Moscow, 1965, 18 p. (rus)

Timoshenko Yu. O. Іstorichnі umovi ta spetsifіka rozvitku sportu y fіzichnogo vikhovannya v radyanskіy Ukrainі v 20-40-vі roki XX st. [Historical conditions and specificity of sport and physical education in Soviet Ukraine in 20-40-ies of XX century.], Kyiv, 2014, 446 p. (ukr)

Tsentralniy derzhavniy arkhіv gromadskikh obyednan Ukraini. F. 1. Op. 20. Spr. 7107, [Central State Archive of Public Organizations of Ukraine. F. 1. Op. 20. Case 7107]. (ukr)

Downloads

Published

2015-06-30

Issue

Section

Статті