Efficiency analysis of competitive activity of highly skilled basketball players at the stage of maximum realization of individual potential

Ruslana Sushko

Abstract


Purpose: to identify the factors of efficiency of competitive activity of highly skilled basketball players at the stage of maximum realization of individual potential. Material and Methods: in order to identify the factors that have supported the performance of Ukraine's male national team in the European Championship, data analysis and generalization of scientific and technical literature and online data, analysis of official protocols of competitive activities, analysis and generalization of best pedagogical practices, pedagogical supervision, methods of mathematical statistics were used. Results: the efficiency of competitive activity of basketball players was analyzed using such indicators as team roles, won and lost matches, scored and missed points, technical, tactical and age indicators. Conclusions: the factors of efficiency of competitive activity of highly skilled basketball players at the stage of maximum realization of individual potential were identified with regard to age indicators

Keywords


basketball; championship; victory; competition activity; indexes

Full Text:

PDF

References


Doroshenko E. Upravleniye tekhniko-takticheskoy deyatelnostyu v komandnykh sportivnykh igrakh [Management of technical and tactical activities in team sports games], Zaporozhye, 2013, 436 p. (rus)

Doroshenko E. Nauka v olimpiyskom sporte [Science in Olympic sports], 2014, vol. 1, p. 17–23. (rus)

Kozina Zh. L. Individualizatsiya podgotovki sportsmenov v igrovykh vidakh sporta [Customization of training of athletes in team sports], Kharkov, 2009, 396 p. (rus)

Koryagin V. M. Teorіya ta metodika fіzichnogo vikhovannya [Theory and methods of physical education], 2010, vol. 10, p. 3–7. (rus)

Kostyukevich V. Modelirovaniye sorevnovatelnoy deyatelnosti v khokkeye na trave [Modelling of competitive activity in field hockey], Kyiv, 2010, 564 p. (rus)

Maksimenko І. G. Teoretiko-metodichnі osnovi bagatorіchnoі pіdgotovki yunikh sportsmenіv u sportivnikh іgrakh [Theoretical and methodological foundations of long-term preparation of young athletes in sports games], Lugansk: LNPU, 2009, 351 p. (ukr)

Novikov A., Radich I., Morozov O. Nauka v olimpiyskom sporte [Science in the Olympic dispute], 2014, vol. 2, p. 24–28. (rus)

Platonov V. Periodizatsiya sportivnoy trenirovki. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskoye primeneniye [The periodization of athletic training. The general theory and its practical application], Kyiv, 2013, 624 p. (rus)

Platonov V. Nauka v olimpiyskom sporte [Science in the Olympic dispute], 2014, vol. 2, p. 8–19. (rus)

Pomeshchikova І. P., Pashchenko N. O., Chucha N. І., Stelnіkova Е. Ya. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, vol. 2(46), p. 161–165. (ukr)
Copyright (c) 2016 Ruslana Sushko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.