Features of 30-40 years old tourists-skiers’ technical training in the preparation period

Alexander Toporkov

Abstract


Purpose: compare the test results of the level of tourists’ technical readiness of 30-40 years old skiers in winter period of preparation. Determine the effectiveness of developed programs to improve the technical readiness of 30-40 years old tourists-skiers.

Material & Methods: 14 people aged 30 to 40 years old who have a different experience in water, hiking and mountain as well as ski-sport hiking took part in research. Analysis of scientific and methodical literature, pedagogical observations, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics is used.

Results: the test results of 30-40 years old tourists skiers which are the participants in the experimental group received in winter period of preparation and preparatory period and the results after passing ski sports hiking of the third category of complexity are processed. Their comparative analysis is held.

Conclusions: It was found that the developed training program can effectively influence the increase of the level of tourists’ and skiers’ technical skills and preparedness, which contributes to the successful passage of ski sports categorized hiking.


Keywords


ski trip; technique; ski hiking; tourists-skiers

Full Text:

PDF

References


Berezin, G. V. & Butin, I. M. 2003, Lyzhnyy sport [Skiing], Moscow, 256 p. (in Russ.)

Bulashev, A. Ya. & Shalkov, Yu. L. 2007, [Features sports tourism as a sport by the example of ski sports trips], Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports], Kharkіv, vol. 6, pp. 3–47. (in Russ.)

Butin, I. M. 2000, Lyzhnyy sport [Skiing], Moscow, 237 p. (in Russ.)

Galkina, I. S. 2003, Gornyye lyzhi [Skiing], Moscow, 384 p. (in Russ.)

Lukoyanov, p. I. 1988, Zimniye sportivnyye pokhody [Winter sport camping], Moscow, 150 p. (in Russ.)

Manzhosov, V. N., Ogoltsov, I. G. & Smirnov, G. A. 2004, Lyzhnyy sport [Skiing]. Moscow, 213 p. (in Russ.)

Maslennikov, I. B. & Kaplanskiy, Ye. 2002, Lyzhnyy sport [Skiing]. Moscow, 217 p. (in Russ.)

Mulik, V. V. 2002, Sistema mnogoletnego sportivnogo sovershenstvovaniya v uslozhnennykh usloviyakh sopryazheniya osnovnykh storon podgotovlennosti sportsmenov (na materiale lyzhnogo sporta) : avtopef. dis. … doktora fiz. vos. nauk [The system of longterm sports perfection in the difficult conditions of conjugation main parties of athletes (based on cross-country skiing) : doct. of sci. thesis], Kyiv, 41 p. (in Russ.)

Mulik, K. V. 2015, Sportyvno-ozdorovchiy turizm v systemi phizychnogo vyhovannya shkolyariv i studentiv [Sports and health tourism in the system of physical education pupils and students: monograph], Kharkiv, 418 p. (in Ukr.)

Rostovtsev, D. Ye. 1997, Podgotovka gornolyzhnika [Preparation skier]. Moscow, 176 p. (in Russ.)

Smirov, p. G. & Kovyazin, V. M. 2000, Lyzhnyye gonki [Ski race], Tyumen, 178 p. (in Russ.)

Toporkov, A. N. 2015, [Features of 30–40 years old tourists-skiers’ technical training in spring and autumn], Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, Kharkіv: KSAPC, No 6 (50), pp. 178–181, dx.doi. org/10.15391 / snsv.2015-6.033 (in Russ.)

Toporkov, O. M. 2014, Spetsial’na peredpohidna pidgotovka turystiv-lyzhnykiv 30–40 rokiv dlya znyzhennya travmatyzmu pid chas pohodu : avtoref. kand. nauk fіz. vikhovannya ta sportu [Special forehiking preparedness of 30 – 40 years old tourists-skiers to reduce injuries during the hike: PhD thesis], Kharkiv, 20 p. (in Ukr.)

Kharin, S. Ya. 1992, Lyzhnyy turizm [Ski tourism], Moscow, 145 p. (in Russ.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Alexander Toporkov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.