Alexander Petryshyn

National Academy of Legal Sciences of Ukraine; Yaroslav Mydryi National Law University, Ukraine
Doctor of Law, Professor, NALSU Member, Honored Scientist of Ukraine, President of National Academy of Legal Sciences of Ukraine
Head of Department of Theory of State and Law

Scopus profilelink
Profile Google Scholar: link
Web of Science profile: link
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7748-4176

Selected Publications:

  1. Petryshyn, O. (2014). Demokratychni osnovy pravovoi, sotsialnoi derzhavnosti. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 1 (76), 32–41. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6466/1/Petryshyn_32.pdf
  1. Petryshyn, O. (2014). Forma derzhavnoho pravlinnia v Ukraini: do poshuku konstytutsiinoi modeli. Pravo Ukrainy, 8, 105–116. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7060/1/Petryshyn%20_105.pdf
  1. Petryshyn, O. (2014). Demokratiia yak osnova pravovoi, sotsialnoi derzhavy. Pravo Ukrainy, 5, 73–82. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/6140/1/Petrishin_72_82.pdf
  1. Yermolaiev, V., Petryshyn, O. (2012). Pro formu pravlinnia ta derzhavnyi rezhym Hetmanshchyny chasiv B. Khmelnytskoho (do 365-yi richnytsi Natsionalnoi revoliutsii 1648 r.). Pytannia istorii derzhavy i prava, 4 (71), 75–92. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/3941/1/Ermolaev%20_Petryshyn_75.pdf
  1. Petryshyn, O. V., Hetman, I. V. (2011). Pravove spilkuvannia yak tsentralna definitsiia perspektyvnoi metodolohii rozuminnia prava. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 22, 3–17. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3232/1/Petryshyn_Getman_3.pdf
  1. Petryshyn, O. V. (2010). Problemy sotsializatsii pravovoi nauky. Pravo Ukrainy, 4, 133–141.
  1. Danylian, O. H., Petryshyn, O. V. (2010). Demokratychna pravosvidomist: oznaky, peredumovy stanovlennia ta tendentsii vtilennia v ukrainskomu sotsiumi. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, 5, 61–72. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3322/1/Danylyan_Petryshyn_61.pdf