ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ТА ТРИВАЛОСТІ ВІДВОЛОЖУВАННЯ НА ВИХІД ЯДРА

Є. А. Дмитрук, В. В. Любич, В. В. Новіков, І. О. Полянецька

Анотація


Досліджено зміну виходу ядра за лущіння зерна тритикале впродовж 20 – 160 с вологістю 12 – 15 % і тривалістю відволожування 30 – 120 хв. У результаті проведених досліджень встановлено, що вихід ядра змінюється залежно від вологості зерна та тривалості його лущіння. Найменший вихід ядра був за
Термін пророщування, діб v,10-6 м2/с Одеська національна академія харчових технологій Наукові праці, 20 випуск 46, том 1
лущіння зерна тритикале вологістю 12 % впродовж 160 с, а найбільший – за вологості 15 % із відволо-жуванням 90 хв і тривалістю лущіння 20 с. Доведено, що зерно тритикале необхідно лущити за волого-сті 13 – 14 % без застосування воднотеплової обробки, що сприяє зменшенню енергозатрат, вартості основних фондів і збільшує ефективність виробництва порівняно із стандартною технологією.


Ключові слова


тритикале; режим; воднотеплова обробка; лущіння; вихід ядра.

Повний текст:

PDF

Посилання


Костецька К.В. Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале / К.В. Костецька //Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Части-на 1. – Умань, 2012. – С. 192–195.

Жегалюк О.В. Розробка технології виробництва круп’яних продуктів із зерна соризу: воднотеплова обробка автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 “Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів” / Жегалюк Олена Володимирівна ; Одеса. Державна академія харчових технологій. – Одеса, 2000. –21 с.

Швецова И.А. Хлебопекарские свойства муки повышенной дисперсности из цельно смолотого зерна пшеницы / И.А. Швецова, Б.М. Максимчук, Н.А. Попов // Хлебопекарская и кондитерская промышленность. – 1985. – № 6. – С. 32 – 35.

Моргун В.О. Наукові основи технології виробництва пшеничного борошна і крупи підвищеної харчової цінності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. техн. наук : спец. 05.18.02 “Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів / Моргун Валентина Олексіївна; Одеса.Державна академія харчових технологій. – Одеса, 1999. – 23 с.

Бутковский В.А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства / В.А. Бутковский, Е.М. Мельников. – М.: Агропромиздат, 1989. – 464 с.

Генин С.А. Крупяные концентраты, не требующие варки / С.А. Генин, Е.Т Дмитриева, И.В. Каурцева. – М.: «Пищевая промышленность», 1975. – 153 с.

Гросул Л.Г. Механіко-технологічні основи процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.18.12 «Процеси та облад- нання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Гросул Леонід Гнатович; Одеса. Державна академія харчових технологій. – Одеса, 2002. – 35 с.