ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ТА ТРИВАЛОСТІ ВІДВОЛОЖУВАННЯ НА ВИХІД ЯДРА

Автор(и)

  • Є. А. Дмитрук Одесская национальная академия пищевых технологий, Ukraine
  • В. В. Любич
  • В. В. Новіков
  • І. О. Полянецька

Ключові слова:

тритикале, режим, воднотеплова обробка, лущіння, вихід ядра.

Анотація

Досліджено зміну виходу ядра за лущіння зерна тритикале впродовж 20 – 160 с вологістю 12 – 15 % і тривалістю відволожування 30 – 120 хв. У результаті проведених досліджень встановлено, що вихід ядра змінюється залежно від вологості зерна та тривалості його лущіння. Найменший вихід ядра був за
Термін пророщування, діб v,10-6 м2/с Одеська національна академія харчових технологій Наукові праці, 20 випуск 46, том 1
лущіння зерна тритикале вологістю 12 % впродовж 160 с, а найбільший – за вологості 15 % із відволо-жуванням 90 хв і тривалістю лущіння 20 с. Доведено, що зерно тритикале необхідно лущити за волого-сті 13 – 14 % без застосування воднотеплової обробки, що сприяє зменшенню енергозатрат, вартості основних фондів і збільшує ефективність виробництва порівняно із стандартною технологією.

Посилання

Костецька К.В. Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале / К.В. Костецька //Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Части-на 1. – Умань, 2012. – С. 192–195.

Жегалюк О.В. Розробка технології виробництва круп’яних продуктів із зерна соризу: воднотеплова обробка автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 “Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів” / Жегалюк Олена Володимирівна ; Одеса. Державна академія харчових технологій. – Одеса, 2000. –21 с.

Швецова И.А. Хлебопекарские свойства муки повышенной дисперсности из цельно смолотого зерна пшеницы / И.А. Швецова, Б.М. Максимчук, Н.А. Попов // Хлебопекарская и кондитерская промышленность. – 1985. – № 6. – С. 32 – 35.

Моргун В.О. Наукові основи технології виробництва пшеничного борошна і крупи підвищеної харчової цінності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. техн. наук : спец. 05.18.02 “Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів / Моргун Валентина Олексіївна; Одеса.Державна академія харчових технологій. – Одеса, 1999. – 23 с.

Бутковский В.А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства / В.А. Бутковский, Е.М. Мельников. – М.: Агропромиздат, 1989. – 464 с.

Генин С.А. Крупяные концентраты, не требующие варки / С.А. Генин, Е.Т Дмитриева, И.В. Каурцева. – М.: «Пищевая промышленность», 1975. – 153 с.

Гросул Л.Г. Механіко-технологічні основи процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.18.12 «Процеси та облад- нання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Гросул Леонід Гнатович; Одеса. Державна академія харчових технологій. – Одеса, 2002. – 35 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБІВ ТА КОМБІКОРМІВ