Поточний номер

Том 1 № 46 (2014)
Опубліковано: 2015-04-14

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ У ХАРЧОВІЙ, ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ І КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБІВ ТА КОМБІКОРМІВ

Переглянути всі випуски

1902 р. вважається роком заснування Одеської національної академії харчових технологій, коли за розпорядженням Міністра фінансів Росії графа С.Ю. Вітте в Одесі було відкрито школу борошномелів.

Журнал було засновано в 1937 р. називався він «Труды института». Видавався до 1962 р. За цей період було надруковано 14 випусків.

В 1994 р. було поновлено видання збірника наукових праць інституту з дозволу Державного комітету України по пресі (свідоцтво серія Од. №178 від 10.08.1993 р.).

В 1997 р. за клопотанням академії рішенням Вищої Атестаційної Комісії України збірник «Наукові праці» внесено до переліку №1 наукових фахових видань України, серія «Технічні науки», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Бюлетень ВАК України, 1997, №2).

В 2007 році здійснена перереєстрація журналу у Міністерстві Юстиції України, а у 2010 році збірник «Наукові праці» включено до нового переліку наукових фахових видань ВАК.

За рік друкується 2–4 випусків збірника.

Тематичні напрями:

  • Удосконалення технологічних процесів для харчових та зернопереробних галузей АПК;
  • Актуальні питання зберігання і технології зберігання зерна, виробництво зернових, хлібопекарських і кондитерських виробів та комбікормів;
  • Розробка нових видів харчових продуктів із нетрадиційної сировини;
  • Створення нових технологій отримання безпечних харчових продуктів і визначення критеріїв їх оцінки;
  • Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв;
  • Комбіновані процеси та нанотехнології в АПК, нові неенергоємні харчові технології та продукти, енергоефективність та екологічна безпечність;
  • Економічні проблеми розвитку ринкових відносин на підприємствах харчової та зернопереробної промисловості.

Сайт журналу http://sciworks.onaft.edu.ua/