ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДУ У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ПТИЦІ

Автор(и)

  • А. П. Левицкий Одесская национальная академия пищевых технологий, Ukraine
  • А. П. Лапінська
  • І. О. Селіванська
  • И. В. Ходаков

Ключові слова:

пребіотики, виноградні вичавки, дисбіоз, комбікорм.

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність використання борошна із виноградних вичавків при виробництві комбікормової продукції. Визначено біологічну цінність борошна та виявлено перспективні напрямки його використання. Дослідженнями in vivo встановлено антидсибіотичні властивості продукту.

Посилання

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Електронний ресурс, режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/

Гайнетдинов М.Ф. Рациональное использование отходов пищевой промышленности в животноводстве [Текст] . – изд. 2-е, доп. и перераб. – Россельхозиздат,1978. – 199 с.

Кондратьев Д. В. Разработка способов получения экстрактов из виноградных выжимок и их применение в технологии хлебобулочных изделий профилактического назначения: автореф. дис. канд.техн. наук: 05.18.01. / Д.В. Кондратьев; ГОУ ВПО Моск. гос. ун-т пищ. пр-в. – Москва, 2009. – 23 с.

Крусир Г.В. Твердые отходы – экологические аспекты винодельческих предприятий / Г.В. Крусир,И.Ф. Соколова //Екологічна безпека. – 2012. – № 2. – С. 112 – 115.

Карунский А.И. Эффективность использования виноградних выжимок при производстве комбикормов / А.И. Карунский, О.П. Дашковская, А.П. Иванов // Наукові праці. Вип. 24. – Одеса, 2003. –С.193–196.

Левицкий А.П. Кормовая ценность зерно-виноградных экструдатов / А.П. Левицкий, И.К. Чайка,И.В. Ходаков и др.// Зернові продукті і комбікорми. – 2011. – № 1. – С. 32–34.

Кузнєцова В.Ю. Вивчення біологічно активних речовин vitis vinifera та створення на їх основі лікарських засобів: автореф. дис. канд. фармац. наук: 15.00.02 / В.Ю. Кузнєцова; Нац. фармац. ун-т. – Ха-рків, 2006. – 19 с.

Левицкий А.П. Структура и функции растительных полифенолов / Вісник стоматології. – 2010. –№ 5. – С. 18 – 20.

Донченко Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов: Учеб. пособие. М.: ДеЛи, 2000. – 225 с.

Сухенко Ю.Г., Сухенко В.Ю., Бородіна М.В. Механізована лінія для виготовлення пектиновмісних паст лікувально-профілактичного призначення. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/7182/1/sug.pdf

Andrei Sturza. Sweet products with grape anthocyanins extracts use as a natural food colorant / Journal of food and packaging science, technique and technologies. – 2012. – N1. – P. 37–41.

Гіашвілі М.Д. Розробка біотехнології отримання кормового білкового продукту з виноградних вичавок: Автореф. дис. д-ра техн. наук: 03.00.20 / М.Д. Гіашвілі; УААН. Ін-т винограду і вина Магарач. –Ялта, 2001. – 28 с.

Кондратьев Д.В. Разработка способов получения экстрактов из виноградных выжимок и их применение в технологии хлебобулочных изделий профилактического назначения: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.01 / Д.В. Кондратьев; ГОУ ВПО Моск. гос. ун-т пищ. пр-в. – Москва, 2009. – 23 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБІВ ТА КОМБІКОРМІВ