ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Автор(и)

  • І. А. Петрова Одесская национальная академия пищевых технологий, Ukraine
  • Л. В. Кричковська

Ключові слова:

хліб, хлібобулочні вироби, фальсифікація, проби, експертні дослідження, показники якості

Анотація

У статті визначено особливості проведення експертних досліджень хліба та хлібобулочних виробів для виявлення джерел можливих порушень і попередження економічних злочинів, представлено аналіз
способів фальсифікації хліба та хлібобулочних виробів у технологічному процесі виробництва, шляхи виявлення та попередження подібних правопорушень, які дозволяють виробникам отримати додаткові прибутки, а споживачам приносять збитки та загрожують погіршенням здоров’я.

Посилання

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07 черв. 1996 р. № 237/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

Про захист прав споживачів : Закон України // Вісник Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379.

Про вдосконалювання контролю якості та безпеки харчових продуктів : Постанова Кабінету Міністрів України № 1891 від 10 груд. 2003 р. // Оцінка об’єктів у матеріальній формі : зб. нормат. док. по курсу навчання у 3 ч. – Ч. І. – Х.: ХЦНТЕІ, 2007. – С. 182–183.

Карпенко В.А. Правила торговли. Оптовая и розничная торговля. Сб. нормат. док. (С изменениями и дополнениями) / В.А. Карпенко. – Х. : Конус, 2013. – 224 с.

Притульська Н.В. Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика: монографія / Н.В. Притульська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 303 с.

Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров /А.Ф. Шепелев А.И. Печенежская. – Ростов-на-Дону : Еникс, 2002. – 224 с.

Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарного виробництва / В.І. Дробот. – К.: Руслана, 1998. – 415 с.

Кругляков Г.Н. Товароведение продовольственных товаров : учебник / Г.Н. Кругляков, Г.В. Круглякова. – Ростов на Дону: МарТ, 2000. – С. 154–201.

Кругляков Г.Н. Коммерческое товароведение продовольственных товаров / Г.Н. Кругляков, Г.В. Круглякова. – М.: Дашков и К, 2002. – 496 с.

Парамонова Т. Н. Экспресс-методы оценки качества продовольственных товаров / Т. Н. Парамонова. – М.: Экономика, 1991. – С. 53–67.

Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. Мучные кондитерские изделия / О.Д. Скуратовская. – М.: ДеЛи принт, 2001. – 140 с.

Дубініна А.А. Методи визначення фальсифікації товарів : підручник. / А.А. Дубініна, І.Ф. Овчинікова, С.О. Дубініна. – Х. : Видавничий дім «Професіонал», 2010,– 272 с.

Дубініна А.А. Методи визначення фальсифікації товарів. Лабораторний практикум: навч. посіб. / А.А. Дубініна, Т.М. Летута, С.О. Дубініна, І.Ф. Овчинікова. –Х.: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-07

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ