ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ

А. П. Бочковський

Анотація


У статті подано інтерпретацію складників інтегрального критерію кількісної оцінки ризику виникнення небезпек, проаналізовано відомі методики визначення небезпечних і шкідливих виробничих факторів та атестації робочих місць за умовами праці. Запропоновано алгоритмічну схему критеріальної оцінки професійних ризиків та основні теоретичні аспекти методології аналізу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.


Ключові слова


методологія; небезпечні фактори; шкідливі фактори; ризик; небезпека; інтегральний критерій; ідентифікація; аспектація

Повний текст:

PDF

Посилання


http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm.

http://www.social.org.ua/.

Нетребський О.А. Актуалізація «людського фактора» у сталому розвитку людства [Текст] / О.А.Нетребський, А.П. Бочковський // Харчова наука і технологія. – Одеса: ТЭС, 2012. – № 4 (21). – С. 100 – 103.

Роик В. Профессиональный риск: проблемы анализа и управления // Человек и труд. –2003. – № 3.

Вертеленко М.В. Методичні підходи до оцінки ризику впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників на професійне здоров’я [Текст] / М.В. Вертеленко // Український журнал з проблем медицини праці. – Київ: 2007. – № 2 (10). – С. 72 – 77.

Касапчук Н.В. Совершенствование процедуры проведения аттестации рабочих мест, как элемента системы управления охраной труда / Н.В. Касапчук // «Технические науки – от теории к практике»: материалы XXI международной заочной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – 198 с.

Nakagawa M. The New Methodology of Quantitative Process Hazard Analysis (MQPHA) / T. Shirao, Y. Kawasaki // In: PSAM 5 – Proceedings of the 5th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management Vol 1. Universal Academy Press, Inc.,Tokyo, – Р. 307–313.

Mock R., Van Mahnen J. (1999): Risk Analysis Methods in Processing Industry. In: Risk Analysis: Opening the Process. Proceedings of the SRA-E 8th Conference Paris, Vol 2. ISPN, Fontenay-aux-Roses, – Р. 1145–1156.

Шматко О.В. Використання імовірнісних оцінок при аналізі безпеки [Текст] О.В. Шматко, О.О. Паніна // Проблемы пожарной безопасности. – 2005. № 18. – С. 192–196.