АСОРТИМЕНТ ТА СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРАЛЬНИХ ПОРОШКІВ

Т М. Черевата

Анотація


У статті наведено результати товарознавчих досліджень асортименту пральних порошків у торговельній мережі м. Одеси. Розглянуто споживні властивості пральних порошків різних виробників, визначено показник споживчої цінності.


Ключові слова


пральні порошки; асортимент; мийна здатність; споживча цінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Кушнір М.К. Товарознавство синтетичних мийних засобів: Навчальний посібник [Текст] / Кушнір М.К., Тихонова Н.К. – К.:НМЦ «Укркоопосвіта», 2008. – 142 с.

Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учебник для нач. проф. образования [Текст] / Под. ред. А. Н. Неверова. – М.: ИРПО: Изд. центр «Академия», 2006. – 463 с.

Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні умови та методи випробовування [Текст]: ДСТУ 2972:2010. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 11 с.